АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку
Navigation
Sign In
Enter Email or Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Forum Threads
Latest Articles
Інформація
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: servise@agrosoft.com.ua

Регіональний представник

ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник

ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

АгроСофт рекомендує
Articles Hierarchy
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Наказ
від 31.12.2013 р. № 1203
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25.01.2014 р. за № 161/24938

Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1163 від 25.11.2014
№ 1219 від 29.12.2015}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 34 «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р «Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2017 року.
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014, № 1219 від 29.12.2015}

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.


Міністр          Ю. КолобовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.12.2013 р. № 1203

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2014 р.
за № 161/24938

ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Цей план рахунків застосовується суб’єктами державного сектору.
План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб’єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб’єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).
План рахунків включає розділ І «Балансові рахунки» (класи 1-8) та розділ ІІ «Позабалансові рахунки» (клас 9 та клас 0).

2. Суб’єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Розділ 1. Балансові рахунки
Клас 1. Нефінансові активи
10 Основні засоби

101 Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів


1010 Інвестиційна нерухомість


1011 Земельні ділянки


1012 Капітальні витрати на поліпшення земель


1013 Будівлі, споруди та передавальні пристрої


1014 Машини та обладнання


1015 Транспортні засоби


1016 Інструменти, прилади, інвентар


1017 Тварини та багаторічні насадження


1018 Інші основні засоби

102 Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів


1020 Інвестиційна нерухомість


1021 Земельні ділянки


1022 Капітальні витрати на поліпшення земель


1023 Будівлі, споруди та передавальні пристрої


1024 Машини та обладнання


1025 Транспортні засоби


1026 Інструменти, прилади, інвентар


1027 Тварини та багаторічні насадження


1028 Інші основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи

111 Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів


1111 Музейні фонди


1112 Бібліотечні фонди


1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи


1114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття


1115 Інвентарна тара


1116 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення


1117 Природні ресурси


1118 Інші необоротні матеріальні активи

112 Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів


1121 Музейні фонди


1122 Бібліотечні фонди


1123 Малоцінні необоротні матеріальні активи


1124 Білизна, постільні речі, одяг та взуття


1125 Інвентарна тара


1126 Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі


1127 Інші необоротні матеріальні активи
12 Нематеріальні активи

121 Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів


1211 Авторське та суміжні з ним права


1212 Права користування природними ресурсами


1213 Права на знаки для товарів і послуг


1214 Права користування майном


1215 Права на об’єкти промислової власності


1216 Інші нематеріальні активи

122 Нематеріальні активи державних цільових фондів


1221 Авторське та суміжні з ним права


1222 Права користування природними ресурсами


1223 Права на знаки для товарів і послуг


1224 Права користування майном


1225 Права на об’єкти промислової власності


1226 Інші нематеріальні активи
13 Капітальні інвестиції

131 Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів


1311 Капітальні інвестиції в основні засоби


1312 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи


1313 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи


1314 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

132 Капітальні інвестиції державних цільових фондів


1321 Капітальні інвестиції в основні засоби


1322 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи


1323 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи


1324 Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення


1325 Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи
14 Знос (амортизація) необоротних активів

141 Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів


1411 Знос основних засобів


1412 Знос інших необоротних матеріальних активів


1413 Накопичена амортизація нематеріальних активів


1414 Знос інвестиційної нерухомості


1415 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

142 Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів


1421 Знос основних засобів


1422 Знос інших необоротних матеріальних активів


1423 Накопичена амортизація нематеріальних активів


1424 Знос інвестиційної нерухомості


1425 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
15 Виробничі запаси

151 Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів


1511 Продукти харчування


1512 Медикаменти та перев’язувальні матеріали


1513 Будівельні матеріали


1514 Пально-мастильні матеріали


1515 Запасні частини


1516 Тара


1517 Сировина і матеріали


1518 Інші виробничі запаси

152 Виробничі запаси державних цільових фондів


1521 Продукти харчування


1522 Медикаменти та перев’язувальні матеріали


1523 Будівельні матеріали


1524 Пально-мастильні матеріали


1525 Запасні частини


1526 Тара


1527 Сировина і матеріали


1528 Інші виробничі запаси
16 Виробництво

161 Виробництво розпорядників бюджетних коштів


1611 Науково-дослідні роботи


1612 Виготовлення експериментальних приладів


1613 Інше виробництво

162 Виробництво державних цільових фондів


1621 Науково-дослідні роботи


1622 Виготовлення експериментальних приладів


1623 Інше виробництво
17 Біологічні активи

171 Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів


1711 Довгострокові біологічні активи рослинництва


1712 Довгострокові біологічні активи тваринництва


1713 Поточні біологічні активи рослинництва


1714 Поточні біологічні активи тваринництва

172 Біологічні активи державних цільових фондів


1721 Довгострокові біологічні активи рослинництва


1722 Довгострокові біологічні активи тваринництва


1723 Поточні біологічні активи рослинництва


1724 Поточні біологічні активи тваринництва
18 Інші нефінансові активи

181 Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів


1811 Готова продукція


1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети
{Субрахунок 1813 субрахунку 181 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015}


1814 Державні матеріальні резерви та запаси


1815 Активи для розподілу, передачі, продажу


1816 Інші нефінансові активи

182 Інші нефінансові активи державних цільових фондів


1821 Готова продукція


1822 Малоцінні та швидкозношувані предмети
{Субрахунок 1823 субрахунку 182 рахунку 18 класу 1 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1219 від 29.12.2015}


1824 Державні матеріальні резерви та запаси


1825 Активи для розподілу, передачі, продажу


1826 Інші нефінансові активи
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.