АС-Комплекс

Коротко про головне…

Програма «АС-Комплекс» дає користувачу гнучкий інструмент високого рівня, з допомогою якого можна вирішити майже будь-яке завдання. Перелік функцій даної програми забезпечує можливість ведення бухгалтерського обліку бюджетної установи у повному обсязі включно з обліком матеріалів, медикаментів, продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів та інших необоротних активів, розрахунки з контрагентами, банківський та касовий облік.

Для більшої зручності в програмі реалізований імпорт інформації по руху коштів з облікових систем банківських установ. Також є можливість вигружати дані по актах та договорах напряму в систему Edata та багато іншого.

Результатом роботи системи є автоматичне формування всіх меморіальних ордерів, журналу-головної, оборотних та сальдових відомостей, тощо.

Система «АС-Комплекс» працює за технологією “клієнт-сервер”, забезпечує повний захист даних на рівні промислової СУБД “Oracle”, та дозволяє обмежувати доступ конкретного користувача до даних за допомогою механізму ролей. У зв`язку з цим для СУБД необхідно виділити окемий комп`ютер, або орендувати віртуальний сервер (самостійно або з нашою допомогою).

Бюджетна конфігурація програми «АС-Комплекс» побудована на засадах “Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами” (Наказ №1219). Також в програмі використано форми з Наказу №818 Міністерства фінансів “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання”, та інші нормативні акти.

Увага! У програмі «АС-Комплекс» у якості методу оцінки вибуття запасів використовується метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, тому у випадку якщо раніше установа використовувала інший метод, необхідно буде внести відповідні зміни у облікову політику установи.

Наш лозунг – простота та функціональність. Інтерфейс програми побудований на дещо застарілих, мінімалістичних засадах, але саме це і робить програму простою та доступною для сприйняття. Жодної зайвої деталі, лиш Ви та Ваші дані.

Для більшої зручності деякі крупногабаритні або складноструктурні документи формуються у вигляді електронних таблиць (Microsoft Excel або OpenOffice Calc).

Давайте знайомитись ближче…

Перше знайомство

Знайомство з інтерфейсом програми:

 • типи вікон
 • режим перегляду та редагування
 • пошук
 • багаторівневі документи

Обіг матеріалів

Приклад ведення обігу матеріалів в установі:

 • надходження
 • внутрішнє переміщення
 • списання
 • формування звітів

Екскурсія по звітах програми

Приклади формування деяких друкованих форм:

 • оборотні відомості
 • меморіальні ордери
 • касові та фактичні видатки
 • журнал-головна