АС-Зарплата 4.8.0
Posted by metodist on March 31 2021 13:23:52
Вийшла нова версія АС-Зарплата 4.8.0.

У ній додано та скориговано ряд модулів експорту даних про виплати на платіжні картки, додано нові розділи перерахунку нарахувань та обліку періодів невідпрацьованого часу, скориговано використання програмних змінних у формулах розрахунку видів оплат та алгоритми розрахунків по середньому заробітку.
Також, вдосконалено функції розмежування прав доступу користувачів та автоматичної діагностики даних.
Крім того, скориговано значну кількість екранних та друкованих форм, зокрема, суттєво модернізовано головне вікно розрахунку заробітної плати, розрахунку лікарняних листів і перелік довідників.

Детальніше зі змінами можна ознайомитися на Форумі та у розширеній версії новини.

Extended News
Вийшла нова версія АС-Зарплата 4.8.0.

Основні зміни наступні:
* - додано модулі експорту даних про виплати на платіжні картки
/ для банку Приватбанк (МФО 305299)
/ для банку Аваль (МФО 328351)

* - скориговано модулі експорту даних про виплати на платіжні картки
/ для банку Приватбанк (МФО 352479, 321842, 311744, 315405, 354347, 305299)
/ для банку Аваль (МФО 322904)
/ для банку Правексбанк (МФО 380838, 321983)
/ для банку Укргазбанк (МФО 320478)
/ для банку Укрсиббанк (МФО 351005)
/ для банку Ощадбанк (МФО 302076)

* - додано новий розділ перерахунку нарахувань для можливості масового розрахунку різниці по вибраному архівному нарахуванню згідно оновленої формули
* - додано змінну MTvx() для використання у формулах розрахунку нарахувань (алгоритм роботи аналогічний до Tvx(), але вибірка згідно таблиці входимості здійснюється по вибраному періоду нарахування також за архівними даними)
* - актуалізовано довідник причин звільнення
* - у довіднику видів оплат додано налаштування для можливості врахування місяця застосування утримання (має зміст використання у ручних видах оплат, формула яких містить змінну Tvx())
* - оптимізовано швидкодію відкриття та перемикання налаштувань екранної форми документів з розділу Економіка
* - виправлено помилку формування середнього заробітку при застосуванні фільтрів за посадою або витратним фондом у випадках відсутності архіву бази даних і вибірки даних на основі попередніх розрахунків
* - скориговано функцію розмежування прав доступу користувачів (заблоковано доступ звичайних користувачів до коригування довідника назв посад)
* - скориговано алгоритм розрахунку відряджень (вимкнено функцію імпорту даних на основі попередніх розрахунків)

* - скориговано використання змінних у формулах розрахунку видів оплат
/ скасовано блокування одночасного використання Okl та SOkl (тарифний і посадовий оклади відповідно)
/ додано можливість використання Pdv7 та Pdv8 (педагогічні тарифікаційні підвищення окладу, вчений ступінь і керівництво ГПД відповідно)

* - скориговано алгоритм розрахунку відпусток
/ додано врахування у вибірці для середнього заробітку місяця прийняття на роботу, якщо дата прийому співпадала з першим робочим днем місяця
/ вимкнено функцію імпорту даних на основі попередніх розрахунків
/ збільшено максимально допустимий термін тривалості до 4 місяців

* - додано новий розділ обліку періодів невідпрацьованого часу
/ доступ здійснюється з розділу Розрахунок заробітної плати (створено відповідну підгрупу обліку робочого часу)
/ створено новий довідник підстав невідпрацьованого часу (відкритий для користувача, але потребує фіксації відповідного табельного коду неявки)
/ додано контроль за наявністю записів по невідпрацьованому часу у алгоритм автоматичного формування табелю

* - вдосконалено автоматичну діагностику даних
/ скориговано контроль за використанням однакових назв посад для різних посадових призначень
/ додано контроль відповідності посадового та схемного окладів посадового призначення (фіксація помилки, якщо посадовий оклад менший ніж схемний)

* - скориговано екранні форми
1) у меню довідників розширено групи Синтетичний облік та Інші для прямого доступу до відповідних налаштувань
2) у налаштуванні виду оплати з групи нарахувань додано можливість вибору методу перерахунку згідно коригування за табелем попереднього періоду (згідно формули самого виду оплати або за пропорцією коригування часу)
3) у формуванні документів з розділу Економіка додано фільтр за групою персоналу для друкованої форми зведення по тарифних розрядах
4) у формуванні документів з розділу Зарплата додано фільтр за видом персоналу для друкованої форми довідки по виду оплати
5) у таблиці історії трудової діяльністі за особовою карткою виправлено дублювання попередніх записів у випадку відсутності змін у поточному році
6) у платіжній відомості додано запит на підтвердження видалення запису
7) у табелі робочого часу, при використанні розшифровки по днях, усунено блокування вибору параметрів дня на останній даті місяця
8) у формі редагування місячного рядка вибірки середнього заробітку збільшено ширину полів для введення сум до 7 знаків
9) у переліку відпусток додано графу для відображення кількості днів нарахування за 4 місяць
10) у переліку лікарняних листів
/ додано графу для відображення розрахунку за посадою (контроль за позначкою відповідного фільтру)
/ додано графу для відображення у продовженому лікарняному реквізитів відповідного первинного
/ додано графи для відображення бухгалтерських рахунків вибраних для оплати за рахунок ФСС та рахунок підприємства
/ додано графи для відображення дат включення лікарняних у заяву-розрахунок та повідомлення про виплату, у яких фіксація дат для позначених записів виконується з допомогою відповідних кнопок [Дата заяви] і [Дата повідомлення], а видалення дат виконується натисненням ЛІВОЇ клавіші миші по цим же кнопкам (налаштування не нормативне і не обов'язкове, має на меті лише особисте впорядкування статусу записів)
11) у переліку облікових карток реорганізовано доступ до зовнішніх розрахунків
/ розрахунки відпусток, лікарняних і відряджень об'єднано у групу "По середньому"
/ табель робочого часу об'єднано з новим розділом обліку періодів невідпрацьованого часу у групу "Облік часу"
/ перерахунок ПДФО об'єднано з новим розділом перерахунку нарахувань
12) у довіднику місячних констант
/ збільшено ширину поля значення межі застосування ЄВ до 7 знаків
/ збільшено ширину полів значень шкали для статзвіту до 8 знаків
13) у розрахунковому листку
/ заблоковано можливість ручної зміни бухгалтерського рахунку для автоматичних утримань
/ відновлено відображення рядка нарахування за табелем робочого часу у випадку відсутності жодного значення відпрацьованого часу
/ збільшено поле для відображення суми ФЗП
14) у обліковій картці працівника
/ виправлено фокусування при повторному відкритті картотеки (встановлено перехід на запис з відповідним табельним номером, замість порядкового)
/ додано автоматичне блокування використання функції автоматичного нарахування доплати до мінімальної заробітної плати у випадку наявності більше одного посадового призначення
15) у тарифікаційній картці для педагогічних працівників
/ виправлено некоректне відображення поля вибору дисципліни
/ додано врахування розміру ставки для підвищення окладу за ГПД
16) у формі автоматичних нарахувань
/ змінено принцип роботи перемикача "рахунок" на фільтровий (для можливості формування за один місяць записів на різні рахунки)
/ додано перемикач "по посадах" (для можливості застосування нарахування до всіх посадових призначень кожного працівника)
/ додано графи для відображення назви посади, ознаки внутрішнього сумісництва та коду витратного рахунку
17) у формі №5
/ відновлено фільтр за витратним фондом та встановлено його взаємовиключність відповідно до фільтру групи
/ відновлено можливість введення/коригування власних проводок
/ додано функцію експорту розрахункових листків у електронному форматі Приватбанку (кнопка [Вигрузка розрахункових листків] доступна для архівного періоду, згідно інструкції формуються файли vo.dbf і zpt.dbf)

* - скориговано друковані форми
1) у довідці для статистичного звіту збільшено поле для відображення підсумків
2) у довідках із зарплати в розділі Економіка збільшено поля для відображення підсумків
3) у довідках працівникам про доходи збільшено поле для відображення ПІП
4) у наказах додано внутрішнє сортування записів у типових блоках за абеткою
5) у платіжній відомості для УкрСибБанку (МФО 351005) додано відображення підписів на кожній сторінці документу
6) у переліку лікарняних листів збільшено графу для відображення середнього заробітку
7) у перерахунку ПДФО за рік
/ оптимізовано відступи між елементами (для розміщення двох повних розрахунків на одному аркуші)
/ виправлено некоректне відображення підсумків у другій по порядку таблиці на кожному аркуші
8) у МО №5
/ додано у підзаголовки текст з назвою групи фондів, якщо друк виконується з фільтром по одній групі
/ видалено сторінку відображення даних без розшифровки
9) у штатному розписі (відповідно до наказу Міністерства фінансів України №707 від 13.11.2020р.)
/ змінено слово "грн." на "грн"
/ змінено формат відображення блоку дати
10) у розрахунковому листку за шаблоном повного до 4-ї версії
/ виправлено відображення окладів за наявності кількох посад
/ розширено графу відображення витратного рахунку до 8 знаків
11) у оборотній відомості
/ виправлено відсутність відображення кінцевого сальдо при застосуванні фільтру за витратним фондом
/ виправлено ігнорування позначки про виключення пустих рядків
/ збільшено ширину стовпців сторінки утримань
/ синхронізовано відображення рядків по сторінках у всіх частинах документу

* - додано друковану форму "Список відпусток" у картотеці працівників (відображає перелік усіх наявних у базі даних відпусток для вибраного працівника, допускає формування одного документу для довільної кількості позначених працівників)