АС-Кошторис 2.2.400
Posted by metodist on January 14 2021 19:24:19
Вийшла нова версія АС-Кошторис 2.2.400.

У ній скориговано друковані форми відповідно до наказу Міністерства фінансів України №707 від 13.11.2020р..

Увага!
Необхідно самостійно додати в довідник КЕКВ запис з кодом 2113 «Суддівська винагорода»

Детальніше зі змінами можна ознайомитися на Форумі та у розширеній версії новини.

Extended News
Вийшла нова версія АС-Кошторис 2.2.400.

Основні зміни наступні:
* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України №707 від 13.11.2020р. «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року №57» (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2020 р., вступає в дію з дня опублікування 04.01.2020 р.), внесено зміни в документи, що затверджені наказом Міністерства фінансів України №57 від 28.01.2002р. «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»:
/ «Кошторис»
/ «Зведений кошторис»
/ «План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету»
/ «Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету»
/ «План використання бюджетних коштів»
/ «Зведений план використання бюджетних коштів»
/ «Помісячний план використання бюджетних коштів»
/ «Зведений помісячний план використання бюджетних коштів»
/ «План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)»
/ «Зведений план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)»
/ «Зведення показників спеціального фонду кошторису»
/ «Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування»
/ «Довідка про зміни до річного розпису бюджету» (додаток 1 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ «Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету» (додаток 2 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ «Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних бюджетних установ та відповідних видатків) (додаток 6 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ «Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів» (додаток 9 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ «Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів» (додаток 10 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ «Довідка про зміни до кошторису» (додаток 11 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ «Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)» (додаток 12 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ «Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)» (додаток 14 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)


Основні зміни наступні:
/ у формах «Кошторис», «Зведений кошторис», «Зведення показників спеціального фонду кошторису», «План використання бюджетних коштів», «Зведений план використання бюджетних коштів» на підставі наказу Міністерства фінансів України №615 від 15.10.2020р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації», що вносить зміни до наказу Міністерства фінансів України №11 від 14.01.2011р. «Про бюджетну класифікацію», після рядка «Грошове забезпечення військовослужбовців» за кодом КЕКВ 2112 доповнено рядком «Суддівська винагорода» за кодом КЕКВ 2113

Увага!
Необхідно самостійно додати в довідник КЕКВ запис з кодом 2113 «Суддівська винагорода»

/ у формі «Зведення показників спеціального фонду кошторису» на підставі наказу Міністерства фінансів України №545 від 18.12.2019р. «Про затвердження Змін до бюджетної класифікації», що вносить зміни до наказу Міністерства фінансів України №11 від 14.01.2011р. «Про бюджетну класифікацію», виключено графу 13 (з ознакою доходу 25020400), у зв’язку з цим графи 14-16 вважаються графами 13-15
/ слова «(підпис), (ініціали і прізвище)» замінено словами «(підпис) Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»
/ слова «(число, місяць, рік)» замінено словами «______________ 20____ р.»
/ слова «грн.», «тис.грн.» замінено словами «грн», «тис.грн» відповідно

* - виправлено помилку переповнення значень у документі "Зміни помісячного плану асигнувань по періодах"