Thread subject: АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку :: Обговорення АС-Кошторис

Posted by TopManager on 22-07-2010 13:17
#18

Пропоную для обговорення зміни у програмному забезпеченні "АС-Фінплан"

В зв'язку з постійними зверненнями установ, що користуються ПЗ "АС-Фінплан" щодо суттєвих проблем, які виникають у процесі експлуатації програми, а саме:
- відмінність структури даних юридичних зобов'язань (відсутність у ПЗ "Мережа" посилання на контрагента, з яким укладено договір, при наявності такого зв'язку у "АС-Фінплан") не дає можливості імпортувати юридичні зобов'язання
- автоматичне створення юридичних зобов'язань на базі відповідних імпортованих фінансових вимагає ручного виправлення загальної суми, тривалості договору тощо
- суттєві проблемі щодо відображення зобов'язань по кодах КЕКВ 1111, 1120, 1140, 1172 (зарплата, відрядження, трансферти), які полягають у тому, що при імпорті відповідних фінансових зобов'язань створюється така ж кількість юридичних, хоча в обліку передбачається наявність одного юридичного зобов'язання для декількох фінансових, що відрізняються контрагентами, й приведення даних "АС-Фінплан" у відповідність до обліку вимагає постійного коригування даних юридичних і фінансових зобов'язань по вказаних КЕКВ
- проблемі в імпорті даних платіжних доручень, які виражаються у втраті посилання на відповідне фінансове зобов'язання та не потрапляють у загальну суму касових видатків, і цей зв'язок потрібно відновлювати вручну
- у "АС-Фінплан" не передбачана можливість проведення операцій зі сторнування юридичних, фінансових зобов'язань та платіжних доручень
- не створений механізм відображення операцій з відновлення касових видатків
- відсутнія можливість відображення інших операцій, що відносяться до касових видатків (наприклад, благодійні внески як надходження до спеціального фонду в натуральній формі вимагають проведення їх як касових видатків)
- незрозумілий та недосконалий механізм формування реєстрів юридичних, фінансових зобов'язань та платіжних документів не дає можливості відмовитися від ПЗ "Мережа" і виконувати вказані операції тільки за допомогою "АС-Фінплан"
- відсутність розгорнутого аналізу юридичних та фінансових зобов'язань
- проблемі у експорті зобов'язань та видатків до головних розпорядників призводять до невідповідності даних головних розпорядників та установ, таким чином ці дані залишаються незатребуваними,
прийняте рішення щодо вдосконалення програмного забезпечення "АС-Фінплан".

Основні зміни, які плануються у "АС-Фінплан", виношу на загальне обговорення:
1. Відокремлення даних касових видатків від обліку зобов'язань та платіжних операцій.
2. Внесення даних касових видатків одим значенням в розрізі КЕКВ за період (місяць), подібно до таблиці фактичних видатків
3. Експорт до головного розпорядника тільки даних спеціального фонду (кошториси, довідки) та таблиць касових і фактичних видатків. Дані зобов'язань, платіжних операцій до головного розпорядника передаватись не будуть
4. Суттєве доопрацювання модуля обліку зобов'язань та видатків:
- коректна робота з юридичними, фінансовими зобов'язаннями та платіжними документами, створення досконалого механізму формування, імпорту і експорту реєстрів
- створення механізму відображення операцій сторнування зобов'язань та платежів, відновлення касових видатків (надходження коштів на розрахункові рахунки), інших операцій, віднесених до касових видатків (надходження у натуральній формі тощо)
- відображення касових операцій (прибуткових та видаткових)
- створення нових документів, наприклад, картки аналітичного обліку касових видатків
- розгорнуті аналітичні довідки щодо юридичних та фінансових зобов'язань
- формування на базі вказаних даних таблиці касових видатків.

Edited by TopManager on 22-07-2010 13:51