Thread subject: АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку :: Історія версій

Posted by TopManager on 25-02-2009 15:25
#1

Версія 1.2.2250

* - виправлено помилку відображення даних змін до кошторису спецфонду у формі "Кошториси спеціального фонду"
* - додано друковані форми "Зведені показники спеціального фонду" (початкові та поточні)

Posted by TopManager on 16-03-2009 17:35
#2

Версія 1.3.1000

* - додано механізм ведення фінансування через розподіли асигнувань бюджетних установ
* - суттєво змінена форма введення фінансування (більшість ознак перенесено до шапки розподілу, додана фнкція копіювання рядка)
* - створено механізм автоформування розподілів з рядків фінансування, що ще не віднесені до розподілів
* - додані друкована форма "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" та механізм експорту даних розподілів в форматі програмного забезпечення "Мережа-М" (файли типу vdd та fplat)
* - додано довідник розрахункових рахунків
* - додано довідник банківських установ
* - модифіковано список кошторисів (до кошторисів загального фонду додані ознаки розрахункових рахунків "Рахунок-дебет","Рахунок-кредит" )
* - виправлено процедуру обміну даними щодо експорту та завантаження довідок спеціального фонду кошторису
* - доопрацьовано екранну форму "Кошториси спеціального фонду"
* - додані налаштування "Код бюджету", "Шлях експорту розподілів"
* - доопрацьовано механізм завантаження платіжних доручень (касових видатків) з метою сумісності з форматом ПЗ "Парус-Бюджет"

Edited by TopManager on 08-04-2009 14:57

Posted by TopManager on 18-03-2009 18:40
#3

Версія 1.3.1020

* - в довіднику установ поле "Код території" розширене до 10 знаків
* - виправлено помилку заведення рядків кошторисів загального фонду з нульовим початковим значенням
* - виправлено помилки у процедурах видалення в довідниках розрахункових рахунків та банків

Posted by TopManager on 23-03-2009 12:18
#4

Версія 1.3.1060

* - доопрацьовано модуль експорту даних розподілів бюджетних асигнувань
* - доопрацьовано механізм обміну даними (щодо імпорту даних фінансування в зв'язку з модифікацією структури бази даних)

Edited by metodist on 25-03-2009 16:28

Posted by TopManager on 30-03-2009 13:27
#5

Версія 1.3.1100

* - скориговано друковані форми реєстрів змін кошторисів (тип 3 для Київського ГУОЗ згідно зразків, наданих управлінням Держказначейства)
* - додані функції сортування даних стовбців у екранних таблицях
* - додано фільтр по датах у екранній формі підстав для довідок
* - зроблені деякі доопрацювання друкованих документів

Posted by TopManager on 06-04-2009 18:21
#6

Версія 1.3.1150

* - доопрацьовано модуль тестування даних для виправлення помилок у кошторисах спеціального фонду
* - виправлено помилку у екранній таблиці підстав для змін
* - в меню друку документів з'явилась можливість отримувати "Зведення показників спеціального фонду" окремо по коштах чи натурі
* - в Налаштування додано реквізит "Підписує асигнування" (використовується в друкованій формі розподілів виділених бюджетних асигнувань)

Posted by TopManager on 08-04-2009 14:56
#7

Версія 1.3.1200

* - доопрацьовано процедуру обміну даними щодо завантаження та коригування початкових планів, касових і фактичних видатків кошторисів спеціального фонду
* - виправлено помилку у друкованій формі "Зведення показників спеціального фонду", що формується з довідок спеціального фонду
* - додано механізм експорту даних реєстрів змін кошторисів (планів асигнувань) в форматі програмного забезпечення Держказначейства (після формування друкованої форми реєстрів відбувається запит на формування файлу реєстра на будь-який носій)

Posted by TopManager on 13-04-2009 15:51
#8

Версія 1.3.1270

* - модифіковано модуль експорту даних реєстрів змін в електронному форматі (у випадку реєстру помісячних змін використовується скорочена економічна класифікація видатків)
* - виправлено помилки щодо процесу імпорту розпорядником даних касових та фактичних видатків підпорядкованих установ
* - в друковані форми довідок про річні зміни кошторису додані значення в рядки "Доходи-всього", "Видатки-всього"
* - до екранної форми довідок додано підсумкове поле "Річні зміни"
* - до екранної форми даних розподілів додано підсумкове поле "Сума всього"
* - поле "Номер розподілу" розширене до 20 знаків
* - додано друковану форму "Показники спеціального фонду" (з меню Кошторис - Спеціальний фонд)

Posted by TopManager on 23-04-2009 15:43
#9

Версія 1.3.1300

* - виправлено помилку формування друкованої форми розподілу зведених планів асигнувань
* - доданий додатковий контроль щодо операцій з фінпланами
* - виправлено помилку, що виникала при роботі з таблицею фінансування
* - модифіковано процедуру експорту даних реєстрів змін в електронний формат ДКУ

Posted by TopManager on 06-05-2009 16:04
#10

Версія 1.3.1350

* - виправлено декілька друкованих звітно-довідкових форм (не вистачало розрядності цифрових полів для відображення значень)

Posted by TopManager on 07-05-2009 16:16
#11

Версія 1.3.1360

* - розподілено друковану форму "Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів" окремо для загального та спеціального фондів кошторису
* - в реєстр змін показників зведених кошторисів спеціального фонду включаються тільки зміни, введені розпорядником (спеціалізовані кошти, субвенції тощо)

Edited by TopManager on 07-05-2009 16:16

Posted by TopManager on 08-05-2009 17:35
#12

Версія 1.3.1375

* - додано експорт даних реєстрів змін спеціального фонду кошторису в форматі ДКУ

Posted by TopManager on 22-05-2009 18:51
#13

Версія 1.3.1400

* - додані додаткові колонки по узагальнюючим КЕКВ 1130, 1160, 1340 і т.п. в друковані документи аналізів фінасування бюджетних закладів, використання коштів та показників спеціального фонду;
* - розширене поле "Підстава" змін кошторисів;
* - розширене поле "Повна назва закладу" в картці бюджетної установи

Edited by TopManager on 09-06-2009 11:00

Posted by TopManager on 22-05-2009 18:53
#14

Версія 1.3.1410

* - виправлено помилку експорту даних реєстрів змін загального фонду кошторису (у випадку річних змін)

Posted by TopManager on 27-05-2009 15:41
#15

Версія 1.3.1420

* - виправлено помилку в екранній формі списку довідок
* - змінено процедуру експорту даних реєстрів змін у електронний формат (екпорт відповідних даних відбувається за допомогою кнопки "Експорт реєстру змін" у формі друку документів)

Edited by TopManager on 28-05-2009 18:42

Posted by TopManager on 01-06-2009 11:35
#16

Версія 1.3.1440

* - виправлено помилки у друкованих формах аналізів (невірно формувалися підсумкові дані)
* - до довідок про зміни кошторисів спеціального фонду бюджету додано реквізит "Залишки на початок року" (для введення залишків на реєстраційних рахунках спеціального фонду, що відображаються у розділі "Фінансування" відповідних довідок)
* - змінено екранну форму кошторисів спеціального фонду - додано стовбець "Залишок на початок року"
* - доопрацьовано друковану форму довідки - залишки спецфонду на початок року відображаються у розділі "Фінансування"
* - доопрацьовано звітну форму "Зведення показників спеціального фонду" (залишки на рахунках спецфонду на початок року відповідно виду надходжень відображаються у графах 12,13 форми)

Posted by TopManager on 09-06-2009 10:59
#17

Версія 1.3.1475

* - виправлено помилку, що виникала у екранній формі фінансування
* - внесено зміни у процес обміну даними (зокрема, щодо завантаження довідок змін)
* - доопрацьовано друковані форми "Зведення показників спеціального фонду", що формуються у розділах довідок та друку документів
* - розширене поле "Номер" для касових та фактичних видатків
* - додано друковану форму "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (тип 2 для Київського ГУОЗ)

Posted by TopManager on 12-06-2009 16:25
#18

Версія 1.3.1500

* - виправлено помилку збереження даних фактичних видатків
* - внесено зміни у друковані форми помісячних довідок (зокрема, змінено назву на "Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету"
* - внесено зміни до всіх друкованих форм довідок (додані підписи "Керівник" та "Головний бухгалтер" у режимі використання програми управлінням)

Posted by metodist on 17-06-2009 14:28
#19

Версія 1.3.2043

* - друковані форми помісячних довідок та реєстри змін розподілів показників зведених кошторисів приведено у відповідність до Наказів Мінфіну №57 від 28.01.2002р. та №150 від 06.05.2008р.

Posted by metodist on 17-06-2009 18:05
#20

Версія 1.3.2057

* - додано функцію примусової перевірки структури бази даних (викликається через форму тестування даних); потрібно використовувати, наприклад, у ситуаціях, коли при обміні даними виникає помилка невідповідності імпортованого файлу локальній структурі даних, хоча імпорт та експорт виконуються однаковими версіями програми