Thread subject: АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку :: Історія версій

Posted by TopManager on 24-04-2008 13:47
#1

"... Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету..."
Наказ Державного казначейства України 04.11.2004 №194
Зі змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України від 31.03.2005 №57

agrosoft.com.ua/myimages/fin_box.jpg

Отже, для забезпечення себе фінансуванням усі бюджетні організації кожного року мають складати плани своїх доходів та видатків на різні КЕКВ на наступний рік. Зрозуміло, що ця задача не з легких - при наявних кількох десятках КЕКВ та кількох КФК розпланувати на 12 місяців багатомільойонний бюджет важко. Тим більш важко працювати розпорядникам коштів при потребі опрацювання усіх КЕКВ, КФК та підпорядкованих організацій.

Як правило, для складання фінплану пристосовують програмні продукти класу MS Excel, складаючи власні формули. Але такий спосіб має ряд недоліків. З основних, наприклад, наступні:

- потрібно користуватися програмою MS Excel, ліцензійна копія якої коштує недешево, або підбирати безкоштовну заміну їй (адже варіанти використання піратських копій будь-яких програм заборонено законодавством!)
- потрібно самостійно скласти правильні формули розрахунку
- кожного разу потрібно пристосовувати форму для друку
- усі зміни завжди вносяться в повністю ручному режимі
- для комфортної роботи часто є потреба створювати кілька файлів з даними
Висновок очевидний - зручніше користуватися спеціалізованою програмою, створеною безпосередньо для вирішення задач по фінансовому плануванню.

Програма «АС-Фінплан» виробництва МПП «АгроСофт» допомагає не тільки якісно спланувати бюджет, а й з легкістю потім вносити будь-які коригування.

Програма містить усі необхідні для подібних задач можливості :

Введення початкового плану
Помісячне коригування плану
Загальноприйнята система коригування через довідки-заявки
Введення та контроль за плановими асигнуваннями
Введення та контролювання касових та фактичних видатків
Детальний аналіз стану фінансування
Формування та друк стандартизованих звітно-довідкових форм
Збереження усієї історії планування
Зручний перегляд інформації
Орієнтація на централізований контроль розпорядника коштів

Інсталяція: https://agrosoft.com.ua/portal/downlo...load_id=20

Edited by metodist on 14-01-2021 19:30

Posted by TopManager on 24-04-2008 14:16
#2

Версія 1.1.1500

* - додано модуль реєстрації програми для захисту від несанкціонованого копіювання (в демонстраційному режимі програма пррацює 30 днів)
* - для реєстрів змін додані атрибути "Відділ-виконавець", "Назва бюджету" (налаштування в "Довідники -> Налаштування" )

Edited by metodist on 14-01-2009 17:01

Posted by TopManager on 12-05-2008 12:31
#3

Версія 1.1.1750

* - додано дві форми друку "Реєстрів змін" та "Розподілів асигнувань" для розпорядників коштів різних рівнів підпорядкування
* - в "Реєстрах змін" та "Розподілах асигнувань" додано розшифровку підсумкових рядків КФК по КЕКВ
* - для "Реєстрів змін" до форми "Друк документів" додано поле "Підстава змін"

Edited by metodist on 14-01-2009 17:00

Posted by TopManager on 20-05-2008 11:11
#4

Версія 1.1.1780

* - в "Налаштування" додані реквізити бюджетної установи: керівник та назва його посади (головний лікар, начальник тощо)
* - додано розгорнуту форму помісячної довідки (з розшифровкою КЕКВ 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" та 5000* "Інші видатки")

Edited by metodist on 14-01-2009 17:00

Posted by TopManager on 03-06-2008 19:58
#5

Версія 1.1.2000

* - СУТТЄВО МОДИФІКОВАНИЙ механізм обміну даними між розпорядником коштів та бюджетними установами та виправлені помилки процесу обміну
* - розширено діагностику даних в режимі обміну
* - в режимі обміну видалено реквізити "Фінансування", "Довідки", "Банк" - тепер програма автоматично формує дані для обміну
* - в "Налаштування" додані реквізити бюджетної установи: "Підписує" та назва його посади (головний бухгалтер, заст. з економічних питань тощо)
* - в розгорнуту форму помісячної довідки додано підписи для керівника установи та головного бухгалтера (дані беруться з налаштувань)
* - додано таблицю "Довідник підстав для довідок"
* - до довідок додано ключовий реквізит "Підстава", що вибирається відповідно з "Довідника підстав"
* - створено дркуковану форму "Аналіз використання коштів"

Edited by metodist on 14-01-2009 16:59

Posted by TopManager on 09-06-2008 16:11
#6

Версія 1.1.2030

* - виправлено помилки в процедурі обміну (завантаження даних установами)
* - виправлено помилку введення фактичних видатків
* - при формуванні реєстрів змін можливо вибрати реквізит "Підстава"

Edited by metodist on 14-01-2009 16:59

Posted by TopManager on 12-06-2008 16:15
#7

Версія 1.1.2040

* - змінено довідкову форму "Аналіз використання коштів"
* - модифіковані деякі друковані форми

Edited by metodist on 14-01-2009 16:58

Posted by TopManager on 04-07-2008 12:18
#8

Версія 1.1.2105

* - змінено структуру деяких даних
* - суттєво модифіковано механізм обміну даними, виправлені помилки передачі і завантаження даних
* - розширено діагностику даних як в режимі обміну, так і в режимі тестування даних
* - введено функцію "закритого періоду":
в налаштування додано реквізит "Дата закритого періоду"
дані в закритому періоді неможливо ні додати, ні змінити
при процедурі обміну дані в закритому періоду не змінюються
* - при обміну даними потрібно задавати не перелік дат, а поточний рік (тепер дані передаються за весь період, починаючи з початку року)
* - додано механізм роботи з кошторисами по спеціальному фонду бюджету

Edited by metodist on 14-01-2009 16:58

Posted by TopManager on 04-07-2008 19:21
#9

Версія 1.1.2106

* - виправлено помилку обміну даних (завантаження фінпланів)

Edited by metodist on 14-01-2009 16:57

Posted by TopManager on 14-07-2008 16:27
#10

Версія 1.1.2110

* - додано нову форму введення та відображенння рядків довідок: КЕКВ в розрізі місяців року

Edited by metodist on 14-01-2009 16:57

Posted by TopManager on 22-07-2008 11:39
#11

Версія 1.1.2155

* - звітні форми змін помісячного розпису модифіковано для посторінкового друку

Edited by metodist on 14-01-2009 16:56

Posted by TopManager on 12-08-2008 11:48
#12

Версія 1.1.2175

* - виправлені помилки при формуванні друкованих форм "Аналіз використання коштів", "Зміни помісячного плану'

Edited by metodist on 14-01-2009 16:55

Posted by TopManager on 29-08-2008 13:20
#13

Версія 1.1.2200

* - Виправлено форму довідок (тип 3)
* - виправлено помилку в реєстрах змін (не включалися дані щодо окремих програм)
* - додано друковану форму "Розподіл виділенх бюджетних асигнувань" для внесення даних до програми "Мережа"
* - виправлено помилки завантаження даних від установ (касові та фактичні видатки) в режимі масового завантаження
* - створена функція завантаження даних по окремих закладах

Edited by metodist on 14-01-2009 16:55

Posted by metodist on 09-09-2008 13:53
#14

Версія 1.1.2205

* - скориговано механізм обміну даними з боку розпорядника (виправлено типи перевірки при отриманні даних розпорядником від установи)

Edited by metodist on 14-01-2009 16:54

Posted by metodist on 12-09-2008 17:41
#15

Версія 1.1.2207

* - виправлено помилку кнопки друку довідок про зміни до кошторисів (дана кнопка має розширений вибір форм для друку з 3 пунктів, але в кількох останніх оновленнях частина цієї кнопки, що саме й відповідає за вибір форм, була перекрита додатковою кнопкою нової функції віконного менеджера)

Edited by metodist on 14-01-2009 16:54

Posted by TopManager on 16-09-2008 17:30
#16

Версія 1.1.2208

* - додано новий формат обміну даними (виправлені помилки завантаження даних деяких установ), для сумісності також підтримується попередній формат обміну даних

Edited by metodist on 14-01-2009 16:54

Posted by TopManager on 18-09-2008 16:13
#17

Версія 1.1.2220

* - виправлено механізм завантаження даними бюджетними установами (при наявності планів по загальному і спеціальному фондах виникала помилка завантаження)
* - змінено формат довідки про зміни до річного розпису бюджету (додано розшифровку розділу надходжень по видам доходів), відкореговано форму помісячної довідки

Edited by metodist on 14-01-2009 16:53

Posted by TopManager on 01-10-2008 17:07
#18

Версія 1.1.2270

* - внесені зміни у форми довідок (річна і помісячна форми)
* - виправлені помилки при відображенні даних змін плану і фінансування в розділі "Спеціальний фонд"
* - виправлені помилки при введенні даних довідок, фінансування, касових та фактичних видатків спеціального фонду кошторису
* - створено друковану форму "Аналіз покащників спеціального фонду кошторису"

Edited by metodist on 14-01-2009 16:51

Posted by TopManager on 17-10-2008 12:10
#19

Версія 1.1.2300

* - суттєво модифіковано відображення даних у протоколі обміну. Відтепер, помилки відокремлюються кольором, також можливо в протоколі залишити тільки помилкові рядки (відмітивши пункт "показати лише помилки" )
* - виправлені деякі помилки процесу обміну даними
* - додано у розділ "Кошторис - Спеціальний фонд" друковану форму "Зведені показники спеціального фонду кошторису"
* - виправлені помилки введення дублікатних записів у довідники КФК, КЕКВ, ознак доходів, також неможливо змінити поле "Код" у вказаних довідниках, якщо існують зв'язані дані у відповідних фінпланах

Edited by metodist on 14-01-2009 16:51

Posted by TopManager on 05-11-2008 11:19
#20

Версія 1.1.2330

* - доступ до даних узгоджено згідно методичних вказівок щодо централізованого використання автоматизованої системи АС-Фінплан
* - виправлено помилку при завантаженні даних до головного розпорядника (розділ фінансування)

Edited by metodist on 14-01-2009 16:50