Thread subject: АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку :: Історія версій

Posted by TopManager on 13-04-2009 15:51
#48

Версія 1.3.1270

* - модифіковано модуль експорту даних реєстрів змін в електронному форматі (у випадку реєстру помісячних змін використовується скорочена економічна класифікація видатків)
* - виправлено помилки щодо процесу імпорту розпорядником даних касових та фактичних видатків підпорядкованих установ
* - в друковані форми довідок про річні зміни кошторису додані значення в рядки "Доходи-всього", "Видатки-всього"
* - до екранної форми довідок додано підсумкове поле "Річні зміни"
* - до екранної форми даних розподілів додано підсумкове поле "Сума всього"
* - поле "Номер розподілу" розширене до 20 знаків
* - додано друковану форму "Показники спеціального фонду" (з меню Кошторис - Спеціальний фонд)