Thread subject: АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку :: Обговорення АС-Зарплата

Posted by metodist on 18-08-2015 16:17
#26

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розмісти на сайті відповіді на найбільш актуальні питання щодо застосування змін, внесених постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 439 в Порядок № 1266.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 439 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266” внесені наступні зміни, які сформовані питаннями-відповідями.

1. З якої дати застосовувати оновлений Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням?

Постанова КМУ від 26.06.2015 № 439 набрала чинності з дня офіційного опублікування - 4 липня 2015 року (газета „Урядовий кур’єр” № 119).

Тобто, якщо тимчасова непрацездатність наступила до 4.07.2015, розраховуємо середній заробіток за нормами попереднього Порядку № 1266, якщо з 4.07.2015 – за оновленими нормами.


2. Який порядок розрахунку допомог з 04.07.2015?

Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення середньоденного заробітку в розрахунку на календарний день на відсоток оплати залежно від страхового стажу (коли його застосовують) на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення), є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку. Саме за цей період братимемо суму зарплати та кількість календарних днів. Але із загальної кількості календарних днів слід виключити не відпрацьовані з поважних причин дні, а саме: - тимчасової непрацездатності;

- відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

- відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;

- відпустки без збереження заробітної плати.

Місяці розрахункового періоду (з 1-го до 1-го числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду, тобто не беруться не лише дні, але й усі виплати, нараховані в цьому місяці.

Коли застрахована особа перебувала в трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначатимемо за фактично відпрацьовані календарні місяці (з 1-го до 1-го числа).

А коли менше, ніж календарний місяць, братимемо календарні дні за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

Якщо в розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку, або страховий випадок настав у перший день роботи (для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності) середня заробітна плата визначається, виходячи з тарифної ставки, або її частини, встановленої на день настання страхового випадку.

Якщо тарифна ставка не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання страхового випадку.


3. Як включаються разові виплати при розрахунку листків непрацездатності?

Усі нараховані зарплатні виплати, із яких було сплачено єдиний внесок, включаються в розрахунковий період.


4. Як розраховується листок непрацездатності, якщо застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців?

Якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:

- допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця – виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної зарплати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;

- допомоги по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої зарплати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної зарплати та не менше за розмір мінімальної зарплати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.


НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ


1. Який розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від страхового стажу?

Згідно статті 24 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

- 50 відсотків середньої зарплати – застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

- 60 відсотків середньої зарплати – застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

- 70 відсотків середньої зарплати – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

- 100 відсотків середньої зарплати – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

- 100 відсотків середньої зарплати – застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України „Про жертви нацистських переслідувань”; донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України „Про донорство крові та її компонентів”


2. В якому розмірі надається допомога по вагітності та пологах?

Згідно статті 26 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.


3. Чи є пільги при нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності дружинам військовослужбовців?

Згідно статті 24 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” дружинам військовослужбовців пільги не передбачені. Оплата листка непрацездатності проводиться на загальних підставах відповідно до страхового стажу жінки.


4. Як розрахувати допомогу жінці, яка продовжувала працювати після настання декретної відпустки (отримала листок непрацездатності)?

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Тому, якщо жінка продовжувала працювати в період такої відпустки та отримувала зарплату за ці дні, то допомога за відпрацьовані дні їй не нараховується. Оплачуються лише ті дні, коли вона фактично була у декреті, тобто не працювала.


5. Як визначити розрахунковий період, якщо працівник здав два листка непрацездатності поспіль?

Якщо на першому листку непрацездатності зроблено запис „Продовжує хворіти”, а на другому підкреслено „Продовження листка” і вказано номер першого лікарняного, то розрахунковий період для цих двох листків непрацездатності визначається один раз – за першим лікарняним листком. Якщо ж у першому лікарняному написано „Стати до роботи”, а в другому підкреслено „Первинний”, то це різні страхові випадки і розрахунковий період визначають окремо за кожним із них.


6. Чи включається до розрахункового періоду місяць, у якому працівник був прийнятий на роботу, якщо першим робочим днем такого місяця було 2-ге число (1-ше – вихідний)?

Ні, не включається, оскільки цей місяць не вважається повним календарним місяцем (з 1-го до 1-го числа). Тому, якщо навіть працівника прийнято у перший робочий день місяця, який припадає не на 1-ше число, такий місяць до розрахункового періоду не включається.


7. Як оплачуються листки непрацездатності переселенцям із Криму та зони АТО?

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 № 37 затверджено Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Для отримання матеріального забезпечення застрахована особа подає до міської, міжрайонної виконавчої дирекції документи, на підставі яких робочий орган Фонду призначає матеріальне забезпечення та виплачує його. Пакет необхідних документів для оформлення виплат направлений на адресу робочих органів листом від 26.03.2015 № 460-05.


8. Чому не надаються пільгові путівки для працюючих та дітей застрахованих осіб?

Із введенням в дію з 1 січня 2015 року Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105 в редакції Закону України від 28.12.2014 № 77 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації Фонду оплати праці», в зв’язку з економією коштів, поки не надаються дотації на оздоровлення дітей. Також практично ліквідоване санаторно-курортне лікування. Залишилася лише безкоштовна реабілітація хворих після перенесених інфарктів, інсультів, а також хворих після ортопедичних операцій та хворих з порушеннями обміну речовин. З початку року виділено лише 34 путівки до реабілітаційних відділень санаторіїв «Збруч», що в смт. Сатанів Городоцького району та «Хмільник» на Вінниччині. А в цілому на 2015 рік заплановано 78 путівок. Виключені із кошторису регіональної програми відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей витрати на часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв та ДЮСШ.