14/12/2019 07:24   
 
Навігація

Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Про одного кота... (...
Історія версій
Обговорення АС-Кошторис
Історія версій
Обговорення АС-Зарплата
Обговорювані
Теми відсутні
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня
Автор теми: metodist
Номер теми: 4
Загальна інформація
У цій темі 134 повідомлень і її переглядали 141486 разів.

Перегляд теми
АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку » Історія версій програмного забезпечення АгроСофт » АС-Зарплата
 роздрукувати тему
Історія версій
metodist
         Версія 3.5.484

* - скориговано друковану форму "Зведення фонду заробітної плати..." у модулі Економіка (змінено назву на "Зведення тарифікаційних списків <установа> з <дата>" )
* - скориговано друковану форму платіжної відомості на виплату готівки у касі (заголовок документу)
* - скориговано друковану форму "Довідка про чорнобильські виплати" (для коректного відображення у підсумку нарахувань на фонд таких виплат)
* - скориговано друковану форму "Довідка про доходи" (при відсутності доходу у рядках місяців має відображатися 0.00 )
* - додано можливість формування друкованої форми довідки про медичний стаж із розділу Кадри-Картотека працівників (викликається через кнопку друку)

* - скориговано механізм формування друкованої форми "Довідка по єдиному внеску"
/ додано відображення інформації про коригування внесків готовими сумами (в т.ч. ручне і через комплексний перерахунок)
/ виправлено помилку формування для закладів освіти/культури
/ додано можливість формування із фільтром "по списку"

* - скориговано друковану форму "Заява розрахунок" для фінансування ФСС витрат на компенсації з тимчасової втрати працездатності
/ титульна сторінка некоректно відображала інформацію про загальний період і суми лікарняних листів
/ додано підписи на кожну сторінку продовження документу, якщо перелік застрахованих осіб займає більше однієї сторінки

* - скориговано механізм формування друкованої форми "Довідка про податкові пільги" (контроль за періодом вибору встановлено з січня 2011 року до поточного місяця)
* - скориговано екранну форму Параметри-Реквізити організації-Реквізити ФСС (розширено поле для вказання окремого рахунку в ДКУ)
* - скориговано екранну форму облікової картки працівника (видалено зайве налаштування ознаки "держслужбовець" )
* - скориговано екранну форму довідника посад з підставами для обліку спецстажу (відображення дати наказу про атестацію робочого місця при коригуванні збереженого запису)
* - скориговано механізм експорту даних в ПЗ АРМ-ЗС (видалення із результатів експорту нульових рядків при відсутності нарахувань працівнику за поточний місяць)
* - скориговано механізм копіювання платіжної відомості (некоректне перенесення у новий документ записів по звільнених і відсутніх у списках підрозділів працівниках)
* - розширено алгоритм утримання ПДФО при застосуванні ПСП за п. 169.1.2 ПКУ (для розміру "додаткова 100%" додано налаштування ввімкнення обмеження порогу дії для одного з батьків, якщо збільшенням порогу користується інший з них)
* - скориговано механізм перерахунку прибуткового податку за 2010 рік (некоректне врахування розміру ПСП "додаткова 200%" )

* - скориговано механізм комплексного перерахунку утримань
/ видалено алгоритми для перерахунків по внесках до ПФ, ФЗ і ФСС
/ додано алгоритм перерахунку утримань єдиного внеску (у довіднику видів оплати автоматично додано відповідний вид утримання з формулою Algoritm(85) якому потрібно надати будь-який вільний порядковий номер)
/ скориговано алгоритм перерахунку прибуткового податку

* - додано можливість формування першої сторінки друкованої форми "Меморіальний ордер №5"
/ скориговано екранну форму довідника констант для можливості налаштування бухгалтерських проводок відповідно до відсотків нарахування ЄВ на ФЗП
/ друкована форма виконана по зразку "типова форма №405" за наказом ДКУ №68 від 27.07.2000р.

* - скориговано механізм діагностики даних (розширено контроль за налаштуванням видів оплат та рахунків для утримання ЄВ)
* - видалено неактуальні пункти меню Зарплата - "Вигрузка даних у АРМ ПФ до 2011 року" та "Пенсійний фонд до 2010 року"
 
metodist
         Версія 3.5.637

* - скориговано друковану форму "Заява розрахунок" для фінансування ФСС витрат на компенсації з тимчасової втрати працездатності (порядок сортування записів змінено з "за прізвищем" на "за причиною захворювання")
* - скориговано друковану форму довідки на субсидію (у заголовок документу підставляються реквізити організації, а також автоматично визначається форма працевлаштування, за винятком довідки студентам)
* - скориговано друковану форму списку видів оплат з Довідника видів оплат (утримання з типом "єдиний внесок" помилково відображалися з типом "інші")
* - скориговано друковану форму розрахункового листка (при наявності у минулому періоді утримання єдиного внеску за поточний, документ відтепер показуватиме суму ЄВ замість ПФ)
* - скориговано екранну форму Зарплата-Довідки (видалено перемикач бюджет/спецрахунок, якщо в програмі не ввімкнена можливість обліку спецрахунку)

* - скориговано механізм експорту до ПЗ АРМ-ЗС
/ при експорті даних для таблиці 6, згідно останніх роз'яснень ПФУ, ознаки "чоловік/жінка" мають кодуватися відповідно "1/0"
/ при експорті даних для таблиці 7 виправлено дублювання записів у звіті при наявності у працівника кількох записів у довіднику посад із підставами для обліку спецстажу

* - у Довідник констант додано налаштування проводок для сум ФСЗ постраждалих від аварії на ЧАЕС (для відображення відповідних записів у формі МО №5)
* - у модулі Економіка для медичних закладів розширено функціональність налаштування формул (змінну S6 розділено на складові S6a, S6b, S6c, які можна застосовувати окремо)
* - у облікову картку працівника додано контроль за невідповідністю між його посадою і підрозділом (при зміні підрозділу або посади цей контроль нагадує про необхідність зміни посади, автоматично витираючи поточне значення, яке, в той же час, можна відновити, повторно вибравши)
* - розширено функцію діагностики даних (у розділ зауважень додано контроль за невідповідністю між посадою і підрозділом працівника)

* - скориговано механізм формування довідки про середній заробіток (вибірку значень пов'язано з утриманням єдиного внеску замість неіснуючих внесків до фонду зайнятості)
Примітка: Оскільки немає технічної можливості одночасно виконувати вибірку пов'язану з двома різними типами внесків, при захопленні документом періоду до 2011 року відповідні значення будть відсутні. Для вирішеня цієї проблеми рекомендуємо на час перехідного періоду користуватися функцією ручного коригування довідки для внесення інформації до 2011 року.

* - скориговано алгоритм нарахування декретних лікарянних і лікарняних по нещасному випадку (вибірку значень пов'язано з утриманням єдиного внеску, за виключенням сум архівних лікарняних, замість неіснуючих внесків до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)

* - скориговано механізм комплексного перерахунку єдиного внеску та прибуткового податку
* - скориговано механізм поточного контролю утримання прибуткового податку (при ручному коригуванні ЄВ автоматичний перерахунок ПДФО не відбувався)

* - виправлено помилку утримання єдиного внеску при нарахуванні лікарняних листів невідповідних поточному місяцю розрахунку
* - виправлено помилку при формуванні сводів за наявності налаштування на ведення обліку по спецрахунку, але відсутності жодного підрозділу відповідного типу (для медичних закладів)
* - виправлено помилку формування довідки працівникам про доходи при виборі фільтру по 1-му типу
* - виправлено помилку збереження картки установи при її першому заповненні (наприклад під час впровадження програми чи іншого випадку роботи із пустою базою даних)
* - виправлено помилку створення виду оплати для автоматичного коригування утримань єдиного внеску (зайвий зв'язок алгоритму 85 із Довідником входимості видів оплат у розрахунки)
 
metodist
         Версія 3.5.766

* - скориговано екранну форму налаштування посади для медичних закладів - додано поле номеру розряду ЄТС (зв'язку із окладом дане значення не має, а використовується лише для можливості формування своду по видах оплат із розшифровкою по тарифних розрядах)
* - скориговано друковану форму платіжної відомості на виплату коштів через касу (розширено поле для ПІБ)
* - додано фільтр посади для формування друкованої форми списку працівників у загальній картотеці
* - скориговано друковану форму своду по відпустках (змінено порядок групування записів для зручнішого перегляду по типах нарахувань)
* - виправлено помилку формування друкованої форми довідки працівнику на субсидію із вибором фільтру по 1-му типу

* - скориговано алгоритм розподілу утримань для закладів освіти/культури
/ для спецрахунку введено окремий коефіцієнт при визначенні частки утримань із сум компенсації за тимчасову непрацездатність
/ скориговано відповідні друковані форми сводів і довідок

* - скориговано механізм комплексного перерахунку утримань (для уникнення помилок через невідповідність розмірів ПСП закрито можливість перерахунку ПДФО за 2010 рік)

* - скориговано функцію формування звіту 1ДФ
/ змінено формат поля для ознаки доходу в екранній формі налаштування виду оплати (номер може бути лише більшим за значення 101)
/ скориговано друковану форму звіту відповідно затвердженого зразка
/ скориговано протокол діагностики
 
metodist
         Версія 3.5.806

* - скориговано друковану форму своду по видах оплат (розширено поле підсумку для можливості формування документу за період до 12 місяців)
* - скориговано друковану форму довідки по ЄВ (помилково не включались суми лікарняних листків нарахованих держслужбовцям)
* - скориговано друковану форму штатного розкладу (розширено поле для відображення ПІБ особи, що затверджує документ)
* - скориговано механізм автоматичного формування платіжних відомостей (при застосуванні правил заокруглення у документі не створюються рядки з нульовим значенням суми)

* - скориговано механізм застосування ПСП типу "додаткова 100%" (відмітку про фіксування порогу дії пов'язано з місяцем нарахування сум, замість перевірки утримання у поточному періоді)

* - скориговано функцію автоматичного перерахунку ПДФО за рік
/ закрито доступ до перерахунків за минулі роки
/ змінено налаштування ПСП відповідно до норм 2011 року
Увага! Оскільки доступ до перерахунків за минулі роки закрито, перед встановленням даної версії програми необхідно впевнитися, що усі відповідні перерахунки виконано. Після оновлення буде доступ функції перерахунку лише до даних 2011 року.

* - скориговано функцію формування звіту 1ДФ
/ додано автоматичне коригування видів оплат (зміна ознак доходу із номером 1 на 101 після першого запуску даної версії)
/ скориговано друковану форму звіту (номери типів ПСП змінено з 1-4 на 01-04)
/ скориговано механізм визначення штатних працівників і робітників за ЦПД
/ відновлено можливість виключення виду оплати із звіту (але замість минулорічного способу встановлення номеру ознаки доходу на 0, в екранній формі редагування виду оплати додано відповідний перемикач)
/ відновлено можливість ручного коригування, в т.ч. встановлення при додаванні рядка, ознаки доходу у сформованому звіті)

* - скориговано механізм формування друкованої форми "Заява розрахунок" для фінансування ФСС витрат на компенсації з тимчасової втрати працездатності
/ скориговано правила заокруглення при розрахунку значень для друкованої форми для попередження невідповідності результату справжньому розрахунковому
/ розширено поле для відображення номеру лікарняного листка до 9 знаків (в т.ч. скориговано відповідне поле в екранній формі введення лікарняного для можливості введення серії бланку)
/ у документ автоматично не будуть включатися лікарняні із повним нарахуванням за рахунок роботодавця
/ додано можливість експорту друкованої форми у електронний файл формату *.xls
Примітка: Результат експорту НЕ Є точною копією друкованої форми щодо загального вигляду документу, оскільки немає жодних законодавчих норм, які б встановлювали як саму обов'язковість надання електронної форми заяви-розрахунку, так і її формат. Натомість, отриманий файл містить усю інформацію зворотнього боку заяви у простому табличному вигляді. Якщо ФСС наполягатиме на відповідності електронної форми друкованій один-в-один, дані сформовані програмою можна використати (скопіювати у шаблон документу для друку) для ручного формування потрібного файлу.
 
metodist
         Версія 3.5.930

* - виправлено помилку формування друкованої форми "Свод по видах оплат" із застосуванням фільтру бюджет/спецрахунок для закладів освіти/культури
* - виправлено помилку збереження номеру страхового свідоцтва у кадровій картці працівника при створенні подвійного табельного номеру
* - додано фільтр розподілу по тарифних розрядах для друкованої форми "Свод по видах персоналу"

* - розширено функцію формування звіту 1ДФ
/ у друкованій формі додано автоматичне відображення відмітки юридична/фізична особа (визначення відповідно кількості знаків коду організації: ЄДРПОУ(8)-юридична, ід.номер(10)-фізична)
/ у екранній формі додано налаштування номеру порції, дати та суми податкового боргу, а також дати подання звіту для подальшого відображення цих значень у друкованій формі
/ на вимогу деяких ДПА додано алгоритм формування звіту із включенням рядків із ознакою доходу 133 та інформацією про нарахування єдиного внеску на кожну фізичну особу (вибір алгоритму виконується через запит перед автоформуванням звіту)
 
metodist
         Версія 3.6.0

* - видалено друковану форму довідки працівникам до Пенсійного фонду (втрачено актуальність річної персоніфікації)
* - скориговано механізм формування друкованої форми довідки працівникам про прибутковий податок (у вибірку включено відомості про утриманий єдиний внесок)
* - скориговано друковану форму розрахунку лікарняного листа із типом нарахування "3" (видалено зайве відображення вибірки за 6 місяців)
* - скориговано друковану форму списку відпусток (додано інформацію про період тривалості)
* - виправлено помилку налаштування друкованої форми "Меморіальний ордер №5" (відображення проводок не зважаючи на відмітку про їх заборону)
* - скориговано налаштування друкованої форми штатного розкладу виду "для санепідемстанцій" (розширено поле "Затверджую" до 3 рядків)
* - додано можливість експорту друкованої форми довідки по виду оплати у електронний формат *.xls
* - додано можливість застосування до друкованої форми своду по бухгалтерських рахунках розрізу по тарифних розрядах
* - додано друковану форму довідки працівникам "Про здійснені відрахування та виплати" (зокрема, для використання інформації у новій піврічній звітності згідно ст.69 Закону України "Про виконавче провадження")
* - виправлено помилку друкованої форми платіжної відомості (неможливість друку документу з від'ємними значеннями)
* - скориговано функцію формування звіту 1ДФ (збільшено термін доступу на коригування до 3 місяців)
* - скориговано алгоритм утримання єдиного внеску з нарахувань за минулий період (скасовано врахування алгоритму 85)
* - розширено межі дозволеного періоду нарахування оплати за час курсів/відряджень до 6 місяців (раніше діюча границя була 4)
* - додано контроль за датою прийняття працівника при нарахуванні лікарняних листів
* - скориговано алгоритм перевірки утримання ПДФО з подвійних табельних номерів (оптимізовано методи заокруглення)

* - скориговано алгоритм розрахунку лікарняних листів по вагітності і по нещасному випадку
/ вибірка для середнього зменшується із врахуванням попередніх лікарняних
/ реорганізовано повідомлення користувача про врахування деяких особливостей вибірки для середнього

* - суттєво скориговано функцію автоматичного перерахунку по табелю попереднього місяця
/ виклик режиму перерахунку виконується через перемикач "табель попереднього періоду"
/ вибір доступних видів оплат виконується із записів, що нараховуються із табеля робочого часу
/ вибір первинних значень (оклад, нормогодини тощо) минулого періоду виконується з архівних даних, з можливістю їх коригування у поточному розрахунку
/ для перерахунку нормогодин передбачено ввімкнення автоматичного додавання перерахунку усіх залежних доплат і надбавок
/ обмеження перерахунку полягає у застосуванні лише до видів оплат, формули яких базуються на основних змінних (Okl, Tvx(), Nch тощо)

* - розширено автоматичну діагностику даних
/ додано повідомлення "зауваження" про невідповідність посад вказаних у табелі робочого часу посадам, переліченим у обліковій картці (у т.ч. при відсутності в обліковій картці посади, що використана у табелі)
/ додано повідомлення "помилки" про відсутність днів та/або годин у табелі робочого часу для видів оплат по яких ведеться відповідний облік таких значень (згідно відміток "рахувати дні/часи" у Довіднику видів оплат)

* - виправлено помилку відображення розміру ставки у розрахунковому листку працівника (некоректне пов'язування із сумісництвом та останнім збереженим записом у табелі робочого часу)
* - виправлено помилку експорту даних в ПЗ АРМ-ЗС (некоректне опрацювання записів із відпустками не поточного періоду для держслужбовців)
* - змінено заставку запуску програми відповідно до нового релізу версії

Оновлено: metodist, 14/06/2011 10:33
 
metodist
         Версія 3.6.104

* - додано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для Індексбанку з МФО 300614

* - розширено функцію автоматичного формування платіжних документів
/ із фільтром відсотку від нарахування по виду оплати дозволено формувати документи не лише по видах нарахування, але й по видах утримання
/ додано окремий алгоритм для документів на виплату компенсації за тимчасову втрату працездатності (для можливості виділення бухгалтерської проводки та фільтру перегляду платіжних документів)

* - додано можливість експорту друкованої форми "Свод по видах оплат" у формат *.xls
* - скориговано функцію ручного створення архіву бази даних (якщо відсутній каталог Arc, його буде автоматично створено і архів записано у нього)
* - скориговано механізм формування друкованої форми "Свод по видах персоналу" (у довіднику Параметри додано сторінку налаштування назв персоналу, що будуть підставлятися замість числових кодів 1-5)
* - скориговано екранну форму довідника Параметри модуля Економіка для закладів освіти (на сторінці Загальні деактивовано налаштування підписів та затвердження для друкованої форми штатного розкладу, в зв'язку з відсутністю такої)
* - виправлено помилку редагування записів у звіті 1ДФ

Оновлено: metodist, 14/07/2011 13:28
 
metodist
         Версія 3.6.163

* - розширено налаштування довідника "Реквізити організації" (додано поле для вказання імені файлу, що створюється при експорті звіту 1ДФ в електронну форму; якщо його не заповнювати, у назву автоматично підставлятиметься код Вінницької ДПІ)
* - скориговано друковану форму "Свод про чорнобильські виплати" (сортування записів змінено на алфавітне по ПІБ)

* - допрацьовано модуль нарахування відпусток
/ заблоковано можливість створення/редагування записів, пов'язаних з минулими місяцями (з метою уникнення непорозумінь при вільному доступі до усіх значень, але неможливості збереження запису)
/ допрацьовано механізм автоматичного врахування днів відпусток у табелі робочого часу (до алгоритму включено дні відпусток за рахунок Фонду постраждалих від аварії на ЧАЕС)
/ розширено налаштування екранної форми нарахування відпусток (додано фільтр табельного номеру, який, крім перегляду, також впливає на друковану форму "Список відпусток по підприємству")
/ скориговано друковану форму "Список відпусток по підприємству" (додано розподіл записів у загальному списку по підрозділах)

* - допрацьовано модуль експорту даних у ПЗ АРМ-ЗС
/ скасовано експорт записів до таблиці 7, якщо відповідні їм працівники не потрапляють у таблицю 6
/ розширено модуль діагностики даних для експорту до ПЗ АРМ-ЗС (додано зауваження про наявність у довіднику посад для обліку спецстажу запису, що не відповідає жодній посаді в обліковій картці відповідного працівника або відповідає посаді звільненого працівника)

* - допрацьовано функцію автоматичного перерахунку по табелю попереднього періоду
/ додано можливість автоматичного додавання перерахунку доплат/надбавок до видів оплат з алгоритмами 7 і 8 (відповідно, розрахунок сумісництва по годинах та днях)
/ виправлено помилку при видаленні доплат/надбавок пов'язаних із автоперерахунками минулого місяця із розрахункового листка (також помилково видалялися самі записи табелю попереднього періоду)
/ виправлено помилку при переході на наступний місяць (відбувалось помилкове копіювання, з фіксацією табельного нарахування, у розрахункові листки нового місяця записів про нетабельні доплати/надбавки пов'язані із автоперерахунками минулого місяця)
 
metodist
         Версія 3.6.278

* - скориговано модуль Економіка для медичних закладів
/ на сторінці налаштування формул (розділ "Економіка-Параметри-Формули для медзакладів") створено нову змінну S_Tub і відповідне поле для додаткової надбавки у 19-20 графах (за формулою S_Tub=S12*St*PTub/100)
/ у тарифікаційну картку додано поле нарахування ще однієї надбавки по 19-20 графам
Примітка: Вказані доопрацювання необхідні, зокрема, для можливості нарахування надбавки за медичний стаж при роботі з хворими на туберкульоз, яку встановлено останніми законодавчими змінами з метою підняття престижу праці (Постанова Кабміну №123 від 16.02.2011р. діє з 01.07.2011р.).
При використанні нової надбавки потрібно пам'ятати про її додавання у фонд заробітної плати.


* - скориговано алгоритм утримання ПДФО відповідно до останніх змін ПКУ (Закон України №3609-VI від 07.07.2011р. діє з 06.08.2011р.)
/ для типів ПСП "додаткова 150% п.169.1.3 а)" і "додаткова 150% п.169.1.3 б)" розширено застосування правила збільшення порогу дії ПСП пропорційно кількості дітей
/ для працівників з ознакою "трудова угода" застосовано загальне правило визначення оподатковуваної суми шляхом зменшення нарахованого доходу на суму утриманого ЄВ

* - додано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для Ощадбанку з МФО 322669
* - скориговано екранну форму налаштування запису у розділі "Довідник банків" (розширено поле назви до 100 знаків)
* - скориговано функцію формування електронної версії банківських платіжних відомостей (відновлено помилково вимкнений механізм підставляння у назву файлу значення, вказаного у налаштуванні банку)
* - скориговано екранну форму довідника "Реквізити організації" (жорсткий вибір назви посади керівника з двох варіантів замінено на поле для ручного введення будь-якого значення)
* - скориговано механізм експорту даних в ПЗ АРМ-ЗС (встановлено розподіл даних у таблиці 6 по категорії ЗО)
* - скориговано функцію автоматичного формування табелю робочого часу (додано контроль за не розрахованими працівниками, що забороняє формування табелю при їх наявності)
* - скориговано функцію розрахунку лікарняних листів (усі етапи розрахунку враховують заокруглення з точністю до 3-х знаків)

* - скориговано друковані форми
/ "Довідка на субсидію" (граматична помилка тексту)
/ банківська платіжна відомість (розширено поле відображення назви банку)
/ "Список лікарняних по видах оплат", "Список лікарняних по підрозділах", "Заява-розрахунок до ФСС" (алгоритм формування враховує заокруглення із точністю до 3-х знаків на усіх етапах розрахунку)

* - додано друковані форми "Довідка про посадові оклади" і "Довідка про схемні оклади" (розділ Зарплата-Довідки)
* - виправлено помилку функції автоматичного перерахунку по табелю попереднього періоду (подвоєння доплат/надбавок при перерахунку у поточному місяці за місяць, у якому також був перерахунок із доплатами/надбавками)
* - виправлено помилку коригування кадрових карток працівників із подвійним табельним номером (при зміні значення ідентифікаційного номеру в оригінальній картці, значення у дубля не змінювалось)
* - виправлено помилку модуля діагностики даних (хибне повідомлення про помилку при використанні платіжних відомостей, сформованих автоматичним типом "по лікарняних")
 
metodist
         Версія 3.6.334

* - скориговано механізм експорту даних в ПЗ АРМ-ЗС відповідно останніх законодавчих змін (Постанова правління Пенсійного фонду N 18-1 від 23.06.2011р.)
/ для таблиці 5 додано нові довідники "Типів працівників" та "Причин припинення трудових відносин", з допомогою яких потрібно налаштувати кадрові картки працівників
Примітка: Механізм експорту даних залишився без змін. Врахування прийнятих/звільнених працівників відбувається по відповідних датах. Для решти нових типів потрібно, крім вибору самого типу, ввімкнути відмітку про включення працівника у звіт.

/ для таблиці 6 додано підрахунок календарних днів за період тимчасової непрацездатності
Примітка: Оскільки у програмі не ведеться облік періодів без збереження заробітної плати, відповідну інформацію у звіт потрібно додавати вручну після імпорту в АРМ-ЗС.

/ для таблиці 6 додано автоматичне кодування новим значенням "32" працюючих інвалідів на посадах з обліком спеціального стажу
Примітка: Контроль виконується по одночасній наявності у кадровій картці працівника відмітки "інвалід" і його посади у довіднику посад з обліком спецстажу.
 
TopManager
         Версія 3.6.386

* - скориговано механізм експорту даних звіту про суми ЄВ в ПЗ АРМ-ЗС
/ виправлено підрахунок календарних днів за період тимчасової непрацездатності
/ для таблиці 6 виправлено автоматичне кодування новим значенням "32" (замість працюючих інвалідів на посадах з обліком спеціального стажу вказаний код використовується для працюючих інвалідів на посадах держслужбовців)
Примітка: Контроль виконується по одночасній наявності у кадровій картці працівника відмітки "інвалід" і в обліковій картці відмітки "Єдиний соціальний внесок - для держслужбовців"

* - скориговано функцію розрахунку лікарняних листів з врахуванням заокруглення сум середнього заробітку з точністю до 3 знаків

* - скориговано друковані форми
/ "Список лікарняних по видах оплат" (алгоритм формування враховує заокруглення із точністю до 3-х знаків на усіх етапах розрахунку)
/ "Список лікарняних по підрозділах" (алгоритм формування враховує заокруглення із точністю до 3-х знаків на усіх етапах розрахунку)
/ "Повний розрахунок лікарняного" (алгоритм формування враховує заокруглення із точністю до 3-х знаків на усіх етапах розрахунку)
/ "Заява-розрахунок" для фінансування ФСС витрат на компенсації з тимчасової втрати працездатності (алгоритм формування враховує заокруглення із точністю до 3-х знаків на усіх етапах розрахунку, а також виправлено помилку невідповідності значень підсумкової таблиці на першій сторінці документу даним по окремих лікарняних)
/ "Розрахунковий листок" - повна форма (відображення середнього заробітку для лікарняного враховує точність до 3-х знаків)
/ "Розрахунковий листок" - скорочена форма (види оплати "виплата по лікарняних" за алгоритмами 71 і 72 перенесено у розділ виплат замість розділу утримань)

Оновлено: metodist, 12/09/2011 22:29
 
metodist
         Версія 3.6.481

* - відновлено можливість зміни імені файлу при експорті в електронний формат платіжних документів на виплату по банківських картках (по замовчуванню відбувається підстановка значення з довідника банків)
* - скориговано функцію створення платіжного документу на виплату з каси із типом "по лікарняних" (помилково відбувався виклик форми документу на виплату через банк)
* - скориговано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Аваль (оновлено формат файлу)

* - скориговано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Приватбанк
/ скориговано друковану форму платіжної відомості (оновлено порядок стовпців)
/ скориговано електронний формат (встановлено відображення у полі LSTBL ідентифікаційного номеру особи)

* - скориговано функцію розрахунку відпусток
/ встановлено початок вибірки для середнього заробітку з 1 числа місяця наступного за неповним місяцем прийняття на роботу
/ скориговано екранну форму розрахунку (деякі виправлення граматики)

* - скориговано функцію розрахунку лікарняних листів
/ скориговано алгоритм розрахунку лікарняних по нещасному випадку (відтепер усі етапи аналогічні таким для звичайних лікарняних замість врахування календарних днів за правилами для декретних лікарняних)
/ скориговано алгоритм визначення відсотку оплати відповідно загальному стажу працівника (помилкове визначення вищого пріоритету автоматичного встановлення відсотка над його ручним коригуванням в екранній формі розрахунку і відповідних друкованих формах, при одночасному збереженні коректного значення у розрахунковому листку)
/ скориговано алгоритм вибірки днів для розрахунку середнього заробітку (скасовано залежність значень від вибору типу 1 чи 2 вибірки)
/ відновлено звичайний режим нарахування продовження декретного лікарняного (без використання 3-го типу розрахунку)

* - скориговано функцію розрахунку відряджень (скасовано залежність вибірки днів для розрахунку середнього заробітку від вибору типу 1 чи 2 вибірки)
* - скориговано функцію автоматичного перерахунку ЄВ (помилкове відновлення скоригованих у минулому періоді значень при запуску перерахунку за той самий місяць)

* - скориговано друковані форми модуля Економіка
/ у формі "Штатний розпис" розширено поле назви підприємства
/ у формі "Тарифікаційний список" встановлено відображення довгої назви підприємства у кількох рядках при перевищенні розміру одного
/ у формі "Зведений звіт по ФЗП" додані дублювання заголовку таблиці на кожній сторінці багатосторінкового документу та власне налаштування підписів (через екранну форму Економіка-Параметри-Загальні)

* - скориговано друковану форму розрахункового листка (виправлено помилку збереження старого значення посадового окладу, в деяких випадках, при його зміні у поточному місяці)
* - додано нову друковану форму "Свод лікарняних" з групуванням по категоріях персоналу (відповідно, існуюча форма пов'язана із значенням фільтру "форма 1", а нова - із значенням "форма 2")
* - скориговано поведінку екранної форми розрахункового листка (коректне відображення розподілу підсумкових значень нарахувань/утримань між витратними фондами бюджет/спецрахунок)
* - скориговано екранну форму довідника "Проценти, константи (помісячно)" (розмір границі застосування ЄВ з Жовтня 2011 року збільшено до 17 прожиткових мінімумів)
* - відновлено відображення іконки програми у заголовку усіх екранних форм
 
metodist
         Версія 3.6.566

* - розширено функцію нарахування із використанням середньоденного заробітку за попередні два місяці (вибірку сум для відряджень і ін. можна відтепер виконувати за вибраною посадою)
* - скориговано друковану форму "Свод по лікарняних" (виправлено некоректне відображення розподілу сум оплати за рахунок підприємства/ФСС для закладів освіти/культури при нарахуванні їх по спецрахунку)
* - виправлено помилку збереження у архів значення посадового та схемного окладів (якщо при розрахунку у минулому періоді було використано формулу із змінною TOkl і значення посадового та схемного окладів відрізнялися, то перерахунок через табель попереднього місяця проводився некоректно через збереження Okl в т.ч. замість TOkl)
* - виправлено помилку, що виникала під час спроби відкрити екранну форму розрахункового листка у режимі глобальної заборони зміни даних (що вмикається через Довідники-Параметри)
* - виправлено некоректне опрацювання формул із використанням змінних Dis() і Tvx() при застосуванні відповідних видів оплат у тарифікаційній картці для закладів освіти/культури
* - скориговано екранну форму тарифікаційної картки для закладів освіти/культури (крім загального підсумку, додано відокремлений підсумок лише по педагогічних посадах)
* - відновлено помилково вимкнений модуль роботи з платіжними документами для Ощадбанку (друкована форма та електронний формат)

* - виправлено помилки при автоматичному коригуванні надбавок та доплат, пов`язаних з коригуванням через табель попереднього місяця
/ подвоєння, що могло виникати при редагуванні відповідних записів у табелі
/ блокування автоматичного видалення таких записів у розрахунковому листку після ручного видалення самого коригування

* - скориговано функцію нарахування лікарняних
/ допрацьовано алгоритм вибірки для середнього заробітку з метою включення лише повних місяців з 1 до 1 числа, що відповідає діючим нормативним інструкціям
/ відновлено можливість звичайного (із вибіркою по типах 1 і 2) нарахування продовження лікарняних по вагітності і пологах

* - скориговано екранну форму налаштування реквізитів організації (додано налаштування назви посади особи, що виконує обов`язки головного бухгалтера)
УВАГА! В зв`язку з цим відразу після оновлення у багатьох друкованих формах, що мають у реквізитах підпис головного бухгалтера зникне назва посади. У переважній більшості випадків, щоб відновити стандартний вигляд реквізитів, потрібно через Довідники-Реквізити організації вписати значення "Головний бухгалтер" у пусте поле "2-й" навпроти ПІБ головного бухгалтера. Зрозуміло, що у випадках іншої назви відповідної посади, відтепер можливо ввести саме його.

* - відновлено пошкоджену функцію автоматичного оновлення програми та надсилання архіву розробнику
УВАГА! В зв`язку з тим, що у попередній версії неможливо використати автоматичне оновлення, встановити поточну версію програми можна лише вручну. Тобто, необхідно одноразово самостійно завантажити оновлену версію з сайту та ручним способом її встановити. Подальші оновлення вже зможуть отримуватися і в автоматичному режимі.
 
metodist
         Версія 3.6.674

* - вдосконалено функцію нарахування відряджень
/ додано можливість вибірки сум для визначення середнього заробітку по вибраній посаді (регулюється додатковим перемикачем, без ввімкнення якого вибірка виконується, як і раніше, по усіх сумах нарахування)
/ додано алгоритм застосування коефіцієнта підвищення (принцип дії аналогічний до існуючого для відпусток)
/ додано можливість розподілу вибірки по витратному фонду бюджет/спецрахунок

* - скориговано функцію нарахування відпусток
/ для видів оплат із алгоритмом (20) скасовано обмеження щодо неврахування сум, пов'язаних із бухгалтерським рахунком, що належить типу "витрати чорнобильського фонду"
/ розблоковано можливість введення від'ємних значень днів оплати (необхідно у випадках коригування, в т. ч. при відкликанні з відпустки)
/ виправлено некоректну поведінку (встановлення формату однорозрядного дробового числа, що виправлявся лише при редагуванні збереженого запису) поля врахованої кількості календарних днів у випадку формування порожньої вибірки (наприклад, при наданні учбової відпустки працівнику без жодного повного відпрацьованого місяця у минулому періоді)

* - відкрито можливість виконання автоматичного перерахунку ПДФО за рік у будь-якому місяці (до цього часу відповідна кнопка екранної форми була доступною лише протягом першого кварталу кожного року)
Примітка: Норми ПКУ зобов'язують виконувати перерахунок ПДФО за підсумками року у останньому місяці нарахування заробітної плати. Тобто, за період січень-грудень. З цього можна зробити висновок, що перед операцією перерахунку має бути проведено повний розрахунок заробітної плати за грудень. Відповідно, гарантувати коректний перерахунок програма може лише на основі закритих місяців. Отже, в умовах виконання перерахунку ПДФО за рік у грудні з метою включення його результатів у звіт 1ДФ за 4 квартал, програмою буде враховано період січень-листопад. Це не є помилкою (з вищевказаних причин) та не має вирішального значення, оскільки автоматичні алгоритми програми здійснюють повну перевірку утримання ПДФО кожного місяця, а мета річного перерахунку ПДФО полягає саме у перевірці правильності помісячних утримань. Програмна функція перерахунку ПДФО за рік фактично необхідна у випадках звільнення працівника, внесення змін у застосовані в закритих місяцях ПСП та уточнення можливих арифметичних заокруглень.

* - скориговано функцію нарахування лікарняних (некоректна поведінка екранної форми при нарахуванні продовження лікарняного із типом вибірки 3)
* - скориговано механізм експорту даних в ПЗ АРМ-ЗС (вимкнено застарілу перевірку на зв'язок експортованих записів із типом застрахованої особи, вибраним з відповідного довідника, яка блокувала експорт записів, доданих у базу даних після зміни механізму визначення типу ЗО)
* - виправлено помилку модуля експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Індексбанк (збереження відбувалось у файл коректного змісту, але помилкового розширення *.dbf замість *.xls)
* - виправлено помилку редагування запису по посаді викладача у табелі робочого часу для закладів освіти/культури
* - скориговано екранну форму довідника щомісячних констант (в зв'язку з необхідністю введення чотирьохзначного числа, розширено поле для значення максимальної суми, що індексується)
* - скориговано друковану форму тарифікаційного списку для медичних закладів (скасовано дублююче відображення значення відсотку для надбавок, визначених без застосування відсоткового розрахунку)
* - скориговано друковану форму штатного розкладу для санітарно-епідеміологічних станцій (додано можливість відображення коду КПКВК, якщо відповідне значення введено у новому полі довідника реквізитів організації)
* - скориговано друковану форму "Свод по видах оплат" (розширено поле значень сум для можливості вибірки на об'ємних базах даних за більший період часу)
* - скориговано друковану форму "Меморіальний ордер №5" (відповідно до законодавчих змін, встановлено нарахування на суми лікарняних працюючих інвалідів у загальному розмірі для цього типу ЗО, що на даний час становить 8,41%)

* - скориговано друковані форми довідок працівникам
/ для довідки про утриманий ПДФО додано можливість вибірки по типах 1 і 2 (відповідно, "по місяцю нарахування" і "по місяцю віднесення нарахування")
/ для довідки про утримання за виконавчими документами додано текст суми прописом підсумку утримання та стандартний блок підписів (хоча довідка в першу чергу була створена як допоміжна для звіту у виконавчу службу, відтепер її можна також видавати працівникам)
/ у довідці на субсидію виправлено формування тексту суми прописом (даний текст у всіх випадках відображав загальну суму нарахувань, що могло виявитися некоректним при наявності аліментів)
 
metodist
         Версія 3.7.0

* - скориговано функцію розрахунку відряджень
/ виправлено помилку відображення у екранній формі значення окладу (поточного замість окладу відповідного місяця початку відрядження)
/ виправлено помилку відображення у екранній формі фільтру вибору посади (самостійне ввімкнення при редагуванні раніше збереженого запису без застосування такого фільтру)
/ виправлено помилку друкованої форми розрахунку

* - скориговано функцію перерахунку ПДФО за рік
/ розблоковано доступ до перерахунку за минулий рік у поточному
/ розблоковано відображення місяців поза межами архівної вибірки (що дає можливість ручного введення відповідних даних)
/ в екранну форму розрахунку додано кнопку запуску повторного перерахунку лише для вибраного працівника

* - скориговано функцію формування платіжних відомостей
/ розблоковано операцію при встановленні фільтру використання списку підрозділів із порядковим значенням більше 5
/ додано контроль за розміром ставки основної посади при використанні фільтру відсотку виплати до посадового окладу при автоматичному формуванні документу (результат визначається пропорційно розміру ставки)
/ додано контроль для касових платіжних відомостей щодо відповідності включених у документ сум та реально виплачених (повідомлення при спробі закрити документ з хоча б одним таким рядком)

* - скориговано функцію експорту даних в ПЗ АРМ-ЗС (запис коду ЗО для сум лікарняних, нарахованих працюючим інвалідам встановлено на 36)
* - скориговано алгоритм утримання ПДФО (некоректне застосування зміни поточного розміру ПСП до сум нарахувань за минулий період)
* - скориговано порядок автоматичного перерахунку значень схемних посадових окладів після коригування розрядів ЄТС
* - виправлено помилку автоматичного формування табелю робочого часу (онулення фонду робочого часу у розрахунковому листку)
* - виправлено помилку розрахунку лікарняних листів нещасного випадку (дублювання записів у розрахунковому листку при повторному збереженні відповідного лікарняного)
* - розширено контроль за встановленням розміру ПСП у обліковій картці працівника (заблоковано встановлення значення "додаткова 150% ст.169.1.3 б)" для кількості дітей менше 2)

* - скориговано екранні форми
/ форма запису виду оплати (заблоковано ввімкнення постійного способу нарахування при ввімкненому способі нарахування з тарифікації для освітніх закладів)
/ форма довідника тарифних розрядів ЄТС (змінено порядок сортування записів з порядкового номеру по збереженню на порядковий номер розряду)
/ форма довідника констант (видалено сторінку з недійсними налаштуваннми нарахувань на ФЗП до соціальних фондів)
/ форма довідника реквізитів організації розширено поле для вказання назви робочого органу ФСС (до 120 знаків)
/ форма довідника загальних параметрів (на сторінку підписів до документів додано налаштування для банківських платіжних відомостей)

* - скориговано друковані форми
/ "Свод по тарифних розрядах" (додано блок підписів)
/ "Свод по видах персоналу" (додано блок підписів)
/ тарифікаційних список для медичних закладів (додано розподіл сум надбавок та доплати за шкідливість)
/ тарифікаційний список для закладів освіти та культури (додано підсумки по кожному працівнику)
/ штатний розклад для медичних закладів (блок підписів для форми "Скорочена (тільки ставки)")
/ повний розрахунок лікарняного листа по нещасному випадку (відсутність відображення відпрацьованого часу і некоректна назва відповідного стовпця)
/ довідка працівникам про прибутковий податок (заголовок, зміст 5 пункту, блок підписів)
/ довідка працівникам про середню заробітну плату (з вибірки автоматично виключено суми лікарняних, додано попередження про необхідність ручної перевірки сум відпусток на випадок виплати вихідної допомоги, а також додано спеціальне поле, що відкривається при ввімкненні режиму редагування, для введення пояснювального тексту до виплат при звільненні)

* - виправлено помилки друкованих форм
/ довідка працівникам про доходи (повідомлення про помилку при запуску формування документу)
/ заявка-розрахунок до фонду ФССзТВП (некоректність включення декретних лікарняних із типом нарахування 3)
/ "Меморіальний ордер №5" (ігнорування будь-яких додаткових фільтрів)

* - додано нові друковані форми
/ "Зведення по категоріям персоналу"
/ "Довідка працівникам про доходи (в податкову)"

* - змінено заставку запуску програми відповідно до першого її оновлення у цьому році та нового релізу версії
 
metodist
         Версія 3.7.150

* - скориговано функцію розрахунку відряджень
/ некоректне визначення нульових коефіцієнтів підвищення при відсутності вибору посади
/ некоректне визначення кількості днів оплати при відсутності вибору посади

* - скориговано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Промінвест з МФО 302571
/ відновлено можливість вибору імені файлу та шляху збереження
/ виправлено помилку при фізичній відсутності диску А:\
/ виправлено помилку формування друкованої форми відомості (відсутність сторінок між першою і останньою, підписів і підсумків на кожній сторінці та спеціального блоку підсумків на останній сторінці)
/ додано дублюючий файл у форматі *.dbf

* - скориговано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Приватбанк
/ у структуру файлу додано поля BRANCH (C,4) та ZPKOD (C,10)
/ у екранній формі налаштування записів банку, у відповідному довіднику, додано поля для заповнення нових реквізитів "Код відділення банку" (BRANCH) "Код організації в банку" (ZPKOD)

* - скориговано алгоритм нарахування лікарняних листів (виправлено некоректне включення у вибірку для середнього кількості днів першого неповного місяця)
* - виправлено помилку блокування зміни значення табельного номеру у екранній формі створення довідок працівникам

* - скориговано друковані форми "Свод по тарифних розрядах" та "Свод по видах персоналу" (виправлено помилку відсутності сумування значень стовпця 20 у загальному підсумку доплат/надбавок)

* - скориговано друковану форму "Протокол засідання комісії із соціального страхування"
/ форму документу приведено у відповідність до Постанови ФСС №54 від 16.11.2011р., що вступила в дію 17.02.2012р.
/ виправлено помилку відображення трьохзначних значень оплачуваного часу (перетворення на символи *)
/ виправлено помилку відсутності додавання підписів на кожній сторінці документу у випадку перенесення на останню лише підсумків

* - скориговано друковану форму "Довідка працівникам про доходи (в податкову)"
/ збільшено верхнє поле документу
/ у заголовок додано загальні реквізити організації
/ виправлено помилку формування документу для працівників з подвійними табельними номерами (включення значень лише вибраного табельного номеру)
/ додано функцію ручного коригування автоматично вибраних значень
Примітка: Зокрема, можливість ручного коригування дозволяє вирішити проблему формування довідки для працівників з подвійними табельними номерами, коли складання усіх значень у стовпці "ПСП" може дати некоректний результат, оскільки:
0+0=0=(вірно_завжди), але
ПСП+0=ПСП=(вірно_не_завжди) та
ПСП+ПСП=2ПСП=(невірно_завжди)


* - скориговано друковану форму "Довідка про доходи (на субсидію)"
/ додано автоматичне підставлення тексту назви посади керівника
/ додано автоматичне підставлення ПІБ керіника та головного бухгалтера
/ додано автоматичне підставлення у пояснюючий текст часового періоду вибірки інформації

* - додано новий модуль первинного імпорту інформації з баз даних ПЗ розробки Блінова С. В.
* - змінено заставку запуску програми
 
metodist
         Версія 3.7.184

* - виправлено помилку формування друкованої форми розрахункового листка (некоректне включення сум утримання за алгортмом 97 у розділ "утримання" замість "виплати")
* - виправлено помилку автоматичного розрахунку лікарняних листів (некоректна автоматична вибірка для середнього заробітку значень днів при вибраному типі розрахунку по годинах)
* - скориговано друковану форму "Штатний розклад" (форму документу приведено до зразку за Наказом №57)
* - скориговано друковану форму "Тарифікаційний список" (виправлено перетворення значень деяких надбавок у символи *)
 
metodist
         Версія 3.7.301

* - додано функцію автоматичного завантаження/коригування номерів платіжних карток для банку Укрексімбанк з МФО 302429 (меню Адміністратор - Операції по підприємству)
* - скориговано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Приватбанк (у електронному файлі змінено порядок полів 1-BRANCH, 2-ZKPOD)
* - скориговано механізм доступу до табелю педагогічного навантаження через розрахунковий листок (скасовано можливість автоматичного переформування табелю у такому випадку, через потенційну небезпеку дублювання записів)
* - додано можливість використання друкованою формою "Штатний розклад" (скорочена форма) фільтру підрозділу
* - додано можливість коригування друкованої форми "Довідка на субсидію"
* - додано можливість експорту друкованої форми "Оборотна відомість" для закладів освіти/кільтури у формат *.xls
* - додано можливість експорту друкованої форми "Свод по тарифних розрядах" у формат *.xls
* - скориговано друковану форму довідки "Список аліментів на пошту" (додано можливість налаштування відсотку ПДВ через екранну форму її виклику)
* - скориговано друковану форму "Заява розрахунок" для фінансування ФСС витрат на компенсації з тимчасової втрати працездатності (текст титульної сторінки приведено у відповідність до останньої редакції документу)
* - скориговано друковані форми розрахункових листків (розширено поле для відображення значення початкового сальдо)

* - скориговано друковану форму "Тарифікаційний список"
/ технічна помилка у тексті заголовку документу
/ виправлено помилку відображення інформації про надбавки (у загальній формі для медичних закладів)
/ скасовано відокремлення категорії лікарів-інтернів у підсумках (для медичних закладів)
/ додано інформацію про тривалість стажу (для закладів освіти/культури)

* - виправлено помилки формування друкованої форми "Свод по тарифних розрядах"
/ помилка при запуску формування
/ відсутність автоматичного відображення у заголовку документу дати його дії
 
metodist
         Версія 3.7.468

* - скориговано друковану форму "Заява розрахунок" для фінансування ФСС витрат на компенсації з тимчасової втрати працездатності
/ на першій сторінці змінено формат значення днів оплати на ціле, якщо серед розрахованих лікарняних листів були погодинні
/ на другій сторінці збільшено кількість знаків для ПІБ, значення яких також може розбиватися на два рядки
/ додано форму №2 з розділенням періоду непрацездатності на два окремих стовпця
/ при експорті в електронну версію формату *.xls для обох форм додано розділення періоду непрацездатності на два окремих стовпця
Увага! Зміни щодо розділення періоду непрацездатності на два окремих стовпця виконано на численні прохання користувачів, в зв`язку з безпідставними вимогами місцевих відділень ФСС, але потрібно враховувати, що відповідних змін у Порядку формування цього документу немає.

* - скориговано друковану форму місячного тарифікаційного списку для закладів освіти (додано врахування розміру ставки для адміністративних посад)
* - скориговано друковану форму штатного розкладу для санітарно-епідеміологічних станцій
* - скориговано друковану форму довідки працівникам про доходи (виправлено формування підсумків при включенні у вибірку сум аліментів)
* - скориговано друковану форму довідки про чорнобильські виплати (додано можливість використання фільтру "інваліди")
* - розширено функцію автоматичного формування касових платіжних відомостей (додано можливість формування документів лише для працівників, що не мають платіжної картки)
* - скориговано Довідник підрозділів (збільшено розрядність для порядкового номеру з 99 до 999)
* - скориговано Довідник виді оплат (для нових записів нарахування встановлено по замовчуванню включення до звіту 1ДФ та ознаку доходу 101)
* - скориговано функцію автоматичного формування звіту 1ДФ (скасовано запит на додавання у звіт рядків з ознакою доходу 133)
* - скориговано функцію копіювання тарифікаційного списку (додано контроль за кількістю розрядів ЄТС)
* - скориговано функцію нарахування компенсації з тимчасової втрати працездатності (в екранній формі заблоковано зміну типу вибірки для середнього заробітку первинний/продовження після вибору одного з них)
* - скориговану функцію нарахування оплати за час відряджень (виправлено помилку відсутності суми у розрахунковому листку для закладів освіти/культури при нарахуванні по спецрахунку за минулий період)
* - виправлено помилку автоматичного формування банківської платіжної відомості (нульовий результат при використанні правила від посадового окладу по вибраному списку підрозділів)
* - скориговано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Приватбанк (скориговано структуру файлу)
* - скориговано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Хрещатик (додано можливість налаштування розміру відсотка РКО)
* - скориговано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для банку Укрінбанк (формат файлу змінено з *.dbf на *.xls, а формат сум переведено з копійок на гривні)
* - додано модуль експорту інформації про виплати на платіжні картки для Ощадбанку з МФО 302076
* - змінено заставку запуску програми
 
metodist
         Версія 3.7.661

* - додано модуль експорту даних про виплати на платіжні картки для банку Київська Русь (МФО 319036)
* - додано модуль експорту даних про виплати на платіжні картки для банку Надра (МФО 380764)
* - скориговано модуль експорту даних про виплати на платіжні картки для банку Укрінбанк (МФО 302333) (у файл *.xls в поле OKPO додано інформацію про ідентифікаційні номери)
* - скориговано модуль експорту даних про виплати на платіжні картки для банку Індексбанк (МФО 302537) (розширено поле із підсумковим значенням у друкованій формі відомості до 6 знаків)
* - скориговано довідник підрозділів (розширено можливість створення списків до 20 типів)
* - скориговано екранну форму розрахунку відряджень (розширено поле для введення суми до 5 знаків при використанні 3-го типу розрахунку)
* - скориговано екранну форму розрахунку лікарняних (відкрито доступ до редагування фонду робочого часу)
* - скориговано алгоритм автоматичного утримання поштового збору із платників аліментів (відповідно до зміни правил поштового переказу у мережі Укрпошти)
* - скориговано друковану форму довідки працівникам для кредиту (у заголовок додано паспортні дані)
* - виправлено помилку формування друкованої форми зведення по лікарняних за період
* - виправлено помилку формування довідок працівникам з подвійними табельними номерами (відсутність результату у випадку виклику для табельного номера, оригінал якого вже звільнено і видалено з підрозділу)
* - виправлено помилку формування та експорту у формат *.xls друкованої форми довідок по видах оплат за типом виплат компенсацій постраждалим від аварії на ЧАЕС
* - виправлено помилку блокування кнопки для автоматичного перерахунку ПДФО за рік у місяцях 2-4 кварталу
* - виправлено помилку визначення кількості відпрацьованих годин при автоматичному формуванні табелю робочого часу в умовах неповного відпрацювання місяця за графіком відмінним від 5-денного
* - виправлено помилку автоматичного найменування файлу звіту 1ДФ (додавання зайвої частки "_dbf" )

* - додано функцію експорту звіту 1ДФ у формат *.xml
/ запит на експорт відбувається автоматично після стандартного експорту у формат *.dbf
/ у екранну форму налаштування довідника "Реквізити організації" додано сторінку "Реквізити 1ДФ", на якій потрібно вказати такі додаткові параметри:
а) назва податкового органу, куди подається звіт (наприклад, для м.Вінниця - Вінницька об`єднана ДПІ)
б) реєстраційний код податкового органу (наприклад, для м.Вінниця - 38135513)
в) звітний місяць/рік (останній місяць звітного кварталу, наприклад, для 4 кварталу минулого року - грудень 2012)
г) тип звітного періоду (для 1ДФ, на даний час, це - квартал)
д) код податкового органу (наприклад, для м.Вінниця - 228)
е) код області (наприклад, для Вінницької обл. - 02)
є) код району (наприклад, для м.Вінниця - 28)
ж) кількість сторінок друкованої форми звіту (для отримання цього значення необхідно спочатку переглянути друковану форму звіту)
з) назву для файлу у форматі *.dbf без розширення (наприклад, da022801)

Примітка: По усіх вищевказаних параметрах, що необхідні для експорту звіту 1ДФ у файл *.xml, рекомендується їх уточнення у власному податковому органі.
Результатом нового типу експорту має стати файл із назвою виду 02280020111463J0500103100000000121220120228.xml, який повинен успішно проходити структурну і камеральну перевірки у ПЗ OPZ. За бажанням, для такої перевірки потрібно скопіювати даний файл у каталог xml (решту файлів, за наявності, з нього рекомендується видалити) програми OPZ, виконати команду Сервіс-Синхронізація журналу документів, відкрити звіт та виконати команди Контроль-Перевірка структури і Контроль-Камеральна перевірка.

Увага! Діючим Наказом ДПАУ №1020 від 24.12.2010р. не передбачено подання звітності за формою 1ДФ у електронному форматі виду *.xml, тому відмови ДПІ щодо приймання формату *.dbf суперечать йому. Відповідно, для такого файлу не існує офіційно затвердженого опису структури. Функцію "АС-Зарплата" для експорту 1ДФ у формат *.xml розроблено лише на основі відповідності структури отримуваного файлу до такого, що формується у ПЗ OPZ.
Отже, якщо звіт 1ДФ сформовано лише за допомогою "АС-Зарплата", а ДПІ відмовляє у прийманні файлу формату *.dbf, можна запропонувати подання у форматі *.xml. Але, якщо при цьому *.xml успішно перевірено на структурну і камеральну цілісність у ПЗ OPZ - залишається лише рекомендація використати для формування файлу *.xml будь-яке інше програмне забезпечення, що дозволяє імпортувати дані з "АС-Зарплата" або має лише фукнцію ручного набору даних.
 
Перейти у розділ:
Інформація

Facebook Twitter
YouTube
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: service@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2019 "АгроСофт"


  Завантажено за 0,15 сек.

4,697,486 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007