23/02/2020 07:44   
 
Навігація

Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Історія версій
Про одного кота... (...
Історія версій
Обговорення АС-Кошторис
Обговорення АС-Зарплата
Обговорювані
Теми відсутні
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня
Автор теми: TopManager
Номер теми: 12
Загальна інформація
У цій темі 186 повідомлень і її переглядали 157363 разів.

Перегляд теми
АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку » Історія версій програмного забезпечення АгроСофт » АС-Кошторис
 роздрукувати тему
Історія версій
TopManager
         Версія 1.3.2060

* - проведені зміни в деяких друкованих документах
 
TopManager
         Версія 1.3.2130

* - модифіковано екранну форму "Друк документів"
* - додана можливість коригувати підставу для збережених довідок
* - додана можливість введення підстав для довідок спеціального фонду бюджету
* - скориговано друковану форму "Реєстр змін помісячних планів асигнувань" (тип 3 для Київського ГУОЗ)
 
TopManager
         Версія 1.4.1000

* - до друкованих документів додано автопідпис з довідковою інформацією про номер версії та користувача (планується розповсюдження й на інші продукти АС АгроСофт)
* - в екранних та друкованих формах модифіковано відображення числових даних з розподілом по групах розрядів
* - виправлені помилки у процедурі обміну, що виникали у деяких специфічних випадках завантаження бюджетними установами даних кошторисів та фінансування
* - додано аналітичну друковану форму "Залишок асигнувань наростаючим підсумком" (у тис.грн. на вказану дату)
* - до довідника розрахункових рахунків, що використовується в формуванні розподілів асигнувань, для зручності додана колонка "КФК"
Оновлено: TopManager, 03/08/2009 13:24
 
TopManager
         Версія 1.4.1050

* - виправлені деякі помилки, що виникали при видаленні записів
* - модифіковані друковані документи ("Довідка про зміни до кошторису", "Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису" (тип 1)
 
TopManager
         Версія 1.4.1080

* - з ініціативи головного управління державного казначейства у ВІнницькій області змінені друковані форми довідок (місце для візи керівника планово-фінансового відділу управління переміщено в правий бік документу)
* - додана функція автоматичної підстановки поточної дати до розподілу, що створюється
 
TopManager
         Версія 1.4.1090

* - виправлена помилка редагування даних довідок
* - додана функція автоматичної підстановки поточної дати до довідок, що створюються
Оновлено: TopManager, 09/09/2009 13:56
 
TopManager
         Версія 1.4.1100

* - виправлена помилка, при якій не відображалась IP-адреса проксі-сервера у вікні обміну даними
* - аналітичну форму "Зведення виділених бюджетних асигнувань" відтепер можливо розраховувати за період
 
TopManager
         Версія 1.5.1000

* - Додано режим роботи з цільовими фондами, які фінансуються з спеціального фонду місцевих бюджетів.
Модель роботи з такими даними функціонально подібна до роботи з даними кошторисами загального фонду.
Отже:
|- до ознаки кошторису загального фонду додано це один вид "Цільові кошти спецфонду"
|- по таким кошторисам передбачене введення помісячного розпису асигнувань
|- скоригована робота з довідками для можливості внесення змін у кошториси цільових фондів
|- доопрацьовано розділ "Фінансування" для створення розподілів виділених бюджетних асигнувань з коштів цільових фондів спеціального фонду бюджету
|- до друкованих документів додано "Реєстр змін розподілу показників планів спеціального фонду (помісячний)" для формування відповідних помісячних реєстрів змін щодо цільових коштів спецфонду; відповідно відкорегований механізм експорту даних реєстрів у електронній формі до органів ДКУ.
* - До бухгалтерських рахунків доданий реквізит "Код коштів" (1 - кошти загального фонду, 7 - інші кошти спеціального фонду)
ОБОВ'ЯЗКОВО потрібно внести вказану ознаку в особових рахунках (рахунках-дебетах) головного розпорядника для вірного формування документів розподілів віділених бюджетних асигнувань.
* - Доопрацьовано таблицю підстав для змін (розмежовано підстави, що вводяться головними розпорядниками та установами).
* - Модифіковано друковані форми "Уточнені річні призначення" та "Уточнені місячні призначення" (виправлено помилку переповнення даних, при якій деякі з них перетворюються на "зірочки").
Оновлено: metodist, 16/10/2009 10:07
 
TopManager
         Версія 1.5.1050

* - виправлено помилку, при якій неможливо було змінити тип фінплану загального фонду
* - доступ до перемикача "Розподіл-Заявка" залишено лише для роботи в режимі головного розпорядника
* - виправлено помилку, що виникала під час редагування розрахункових рахунків
* - додано автонумерацію розподілів виділених бюджетних асигнувань (керування режимом автонумерації через Довідники->Налаштування)
* - в елементах екранних форм, що призначені для вибору установи чи кошторису, використано короткі назви установ (надто довгі назви не читаються повністю, що разом з схожістю назв викликало незручності)
Оновлено: metodist, 27/10/2009 15:30
 
TopManager
         Версія 1.6.1000

* - додано процедуру імпорту даних з ІАС-КАЗНА (дані щодо зареєстрованих зобов'язань та залишку коштів на реєстраційних рахунках)
* - модифіковану друковану форму "Аналіз фінансування бюджетних установ" (додана інформація щодо зареєстрованих фінансових зобов'язань та залишку коштів на рахунках установ, що імпортується з ІАС-Казна)
* - додано модуль обліку зобов'язань бюджетних установ (відповідно юридичних і фінансових зобов'язань) та довідник кредиторів (контрагентів)
* - створено процедуру передачі даних юридичних та фінансових зобов'язань від підвідомчих установ до головного розпорядника
* - виправлено помилку видалення розрахункових рахунків
* - виправлено некоректне повідомлення, що виводилось у випадку створення фінплану з вже існуючими параметрами
* - виправлено помилку, що виникала у редагуванні даних кошторисів загального і спеціального фондів
* - виправлено помилку, при якій некоректно зберігались загальні налаштування програми (деякі назви посад, тощо)
Оновлено: metodist, 20/11/2009 15:51
 
TopManager
         Версія 1.6.1010

* - кількість знаків у коді функціональної (тимчасової) класифікації видатків бюджету збільшена до 7
* - виправлені помилки у роботі фільтрів в вікнах "Юридичні зобов'язання", "Фінансові зобов'язання"
 
TopManager
         Версія 1.6.1100

* - виправлено помилку переходу на помісячний режим роботи у довідках
* - виправлено помилку відображення даних у таблиці підстав для змін та збільшена кількість знаків для номерів довідок
* - в зв'язку з наявністю у фінансуванні сум "з копійками", у аналітичних друкованих формах "Аналіз фінансування бюджетних установ", "Аналіз використання коштів бюджетними установами" та "Зведення виділених бюджетних асигнувань" змінено формат виводу даних
 
TopManager
         Версія 1.6.1150

* - доопрацьовано режим редагування даних фінансування
* - модифіковано друковані форми аналізів фінансуваня бюджетних установ та використання коштів (додано код закладу у Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів)
* - додано фільтр по КФК у таблиці довідника фінпланів
* - виправлено помилки, при яких не зберігались налаштування вікон (розміри стовбців таблиць, заголовки тощо)
 
TopManager
         Версія 1.6.1250
* - виправлено помилку при формуванні друкованого документу "Уточнені місячні призначення"
* - розширене поле "Номер" у довіднику підстав
* - доопрацьовано друковану форму "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (форма 2 для Київського ГУОЗ) - додано підсумки по УДК (ВДК)
* - доопрацьовано друковану форму "Залишки асигнувань" (додано код закладу у ЄРРОБК)
* - до таблиці довідника фінпланів додано стовбець "Код" (код закладу у ЄРРОБК)
* - при мультивиборі рядків у табличних формах відтепер не виділяються підсумкові рядки
* - виправлено помилки у роботі контекстного меню (відтепер не викликається для неактивних і призначених тільки для читання полів та у протоколі обміну)
 
TopManager
         Версія 1.6.1375
* - до друкованого документу "Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду (ФУ)" додано тип 3 (для Київського ГУОЗ)
* - виправлено помилку у розрахунку звіту "Розподіл показників зведених планів асигнувань (ДК)" (тип 3)
* - додана можливість формувати звіт "Розподіл показників зведених кошторисів" окремо по загальному чи спеціальному фондах
* - додано екcпорт "Розподілу показників зведених кошторисів" та "Розподілу показників зведених планів асигнувань" у електронний формат для органів ДКУ
Оновлено: TopManager, 22/12/2009 13:16
 
TopManager
         Версія 1.6.2010
* - додано механізм автоматичного створення нової бази даних з можливістю перенесення даних налаштувань поточної бази даних (зберігся також і попередній механізм ручного створення нової бази даних)
* - доопрацьовано друковану форму помісячної довідки з деталізацією КЕКВ 1340
* - до друкованої форми "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (тип 2) додано загальний підсумковий рядок
* - виправлена помилка, що призводила до неможливості вибору значення ВДК(УДК) у довіднику установ
* - а також... ВІТАЄМО З НОВИМ 2010 РОКОМ! Smile
 
TopManager
         Відтепер поновлюємо опис змін та доробок в історії версій "АС-Фінплан"! Отже:

Версії 1.6.2010-1.7.3159
* - створено структуру обліку юридичних і фінансових зобов’язань із внутрішнім контролем та зв’язком із платіжними дорученнями
* - додано налаштування для друку документів із статусом «тимчасовий»
* - змінено усі налаштування програми для серверу обміну даними
* - скориговано ряд друкованих форм
Оновлено: TopManager, 16/08/2010 10:54
 
TopManager
         Версія 1.8.1
* - відокремлено дані касових видатків від обліку зобов’язань і платіжних операцій, створено окрему таблицю касових видатків
* - внесення касових видатків одним значенням за період в розрізі КЕКВ (подібно до обліку фактичних видатків)
* - до головного розпорядника від підпорядкованих установ будуть передаватися дані кошторисів спеціального фонду, змін до них, а також дані касових та фактичних видатків
* - облік платіжних операцій (платіжних доручень) перенесено відповідно до меню «Зобов’язання»
Оновлено: TopManager, 16/08/2010 13:14
 
TopManager
         Версія 1.8.100
* - відновлено процедуру експорту даних юридичних, фінансових зобов'язань і платіжних операцій від підвідомчих установ до головного розпорядника (для включення інформації про юридичні та фінансові зобов'язання в дані, що передаються, потрібно як на стороні бюджетної установи, так і на стороні головного розпорядника в режимі обміну даними відмічати відповідну позначку "зобов'язання")
* - додано глобальне налаштування "Робочий рік" (встановлюється в формі "Налаштування" із меню "Довідники"), переважна більшість значень дат перевіряється на відповідність встановленому робочому року (при незаповненому значенні робочого року встановлюється по замовчуванню поточний рік)
* - виправлено помилку при встановленні фільтру по КЕКВ у таблиці касових видатків
* - скориговано друкований документ "Уточнений річний фінансовий план" (підсумкова колонка друкується коректно)
* - змінено форму "календаря" для вибору значень у полях дат (календар став більш зручніший та функціональніший)
 
TopManager
         Версія 1.8.105

* - виправлено помилку введення підстави у довідках
 
Перейти у розділ:
Інформація

Facebook Twitter
YouTube
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: service@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2020 "АгроСофт"


  Завантажено за 0,10 сек.

4,821,133 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007