23/02/2020 07:00   
 
Навігація

Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Історія версій
Про одного кота... (...
Історія версій
Обговорення АС-Кошторис
Обговорення АС-Зарплата
Обговорювані
Теми відсутні
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня
Автор теми: TopManager
Номер теми: 12
Загальна інформація
У цій темі 186 повідомлень і її переглядали 157350 разів.

Перегляд теми
АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку » Історія версій програмного забезпечення АгроСофт » АС-Кошторис
 роздрукувати тему
Історія версій
TopManager
         Версія 2.1.51

* - в документі "Прогнозні показники власних надходжень" розширені поля відображення сум (при переповненні значень деякі суми перетворювались на "зірочки")
* - виправлена процедура обміну даними в частині імпорту даних кошторису та помісячного плану асигнувань
* - вдосконалено роботу елементів вибору з довідників (КЕКВ, КФК, ознак доходу) – додана можливість ручного введення коду замість вибору з переліку (активні елементи такого типу позначаються зеленим кольором)
 
TopManager
         Версія 2.1.170

* - додані у розділ Документи-Реєстри змін друковані форми:
/ "Розподіл показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів"
/ "Розподіл показників змінених зведених помісячних планів використання бюджетних коштів"

* - додані друковані форми:
/ "План використання бюджетних коштів" у формі 3 – друкуються тільки рядки з ненульовими значеннями та підсумкові (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) відповідно до затвердженого зразка
/ "Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів (додаток 9) – без нулів" – друкуються тільки рядки з ненульовими значеннями та підсумкові

* - доопрацьовані документи з можливістю формування з врахуванням плану використання по КЕКВ:
/ "Аналіз фінансування бюджетних установ"
/ "Аналіз використання коштів бюджетними установами"
/ "Аналіз фінансування видатків загального фонду"
/ "Зведення виділених бюджетних асигнувань (фінансування)"
/ "Уточнений план - річний"
/ "Уточнений план - місячний"

* - доопрацьований документ "Зведення показників спеціального фонду" (додаток 7 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів) - додана можливість формування з вибором групи КФК

* - скоригований перелік кодів коштів у формі довідника розрахункових рахунків:
/ код коштів загального фонду змінений з 1 на 0
/ доданий код коштів 1 - кошти видатків розвитку
Відповідно скориговане формування друкованих форм та транспортних файлів у форматі ДКСУ розподілів виділених асигнувань

* - при формуванні транспортних файлів кошторисів, планів асигнувань, розподілів показників зведених кошторисів та планів асигнувань в форматі ДКСУ:
/ для помісячних даних кошторисів спеціального фонду (бюджети розвитку, цільові кошти тощо) значення типу даних (відповідне поле SK) дорівнює 12
/ додана можливість окремого вибору одного чи декількох типів кошторисів

* - виправлена помилка формування транспортних файлів розподілів виділених бюджетних асигнувань в форматі vdd.xxxxx.dbf – для установ, що фінансуються за планом використання бюджетних коштів в разі присутності у фінансуванні однакових сум у підсумок враховувалось лише одне з цих значень

* - скоригована процедура імпорту розпорядником даних бюджетних установ в частині обробки кодів довідника КЕКВ
 
TopManager
         Версія 2.1.244

* - в зв'язку з оновленням програмного забезпечення ДКСУ АС "Є-Казна" додане загальне налаштування для вибору кодування DOS866-WIN1251 при формуванні транспортних файлів розподілів показників зведених кошторисів та планів асигнувань, реєстрів та довідок змін, розподілів виділених асигнувань, що передаються до установ Держказначейства (встановлюється перемикачем "Кодова сторінка для dbf-файлів" на вкладці "Налаштування програми" форми налаштувань)

* - при формуванні транспортних файлів реєстрів змін zminv.dbf поле дати реєстру заповнюється значенням, встановленим в екранній формі "Друк документів"

* - додана можливість формування без друку заголовку документів, що затверджені наказом МФУ №57 від 28.01.2002р. "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" - вказаний режим встановлюється відміткою "Не друкувати заголовки документів" на вкладці "Налаштування програми" форми налаштувань.

* - скориговано формування друкованих форм - до переліку включаються тільки ті заклади, що мають план використання бюджетних коштів згідно кошторису та в шапці документу в полі "Код економічної класифікації видатків" відображаються тількі ті узагальнюючі КЕКВ, що присутні в даних, відображених в документі:
/ "Розподіл показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів"
/ "Розподіл показників змінених зведених помісячних планів використання бюджетних коштів"
/ "Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів" (додаток 9)
/ "Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів" (додаток 10)

* - виправлена помилка створення документів, при якій формувались записи не для всіх передбачених КЕКВ (виникала при наявності в довіднику КЕКВ записів за 2014 рік):
/ "Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (додаток 2)"
/ "Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (додаток 2 розширений)"
/ "Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету" (додаток 12)
/ "Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету" (додаток 12 розширений)

* - доопрацьовані документи з можливістю формування з врахуванням плану використання по КЕКВ:
/ "Зміни помісячного плану - по установах"
/ "Зміни помісячного плану - по періодах"

* - виправлена помилка формування документу "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань" (помісячний - додаток 14) у формі 3
 
TopManager
         Версія 2.1.290

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України №793 від 30.07.2014, введеного в дію з 09.09.2014, щодо змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів внесені зміни у наступні документи:
/ "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (додаток 19 до Порядку)
/ "Довідка про надходження у натуральній формі" (додаток 22 до Порядку)

* - додана друкована форма "Надійшло асигнувань за місяць"

* - скоригована процедура обміну даними від головного розпорядника до підпорядкованих установ в частині прийняття довідника КЕКВ з коректною обробкою реквізиту року
 
TopManager
         Версія 2.1.295

* - додатково скоригована функція обробки довідника КЕКВ в процедурі імпорту даних бюджетними установами
 
TopManager
         Версія 2.1.335

* - в зв'язку зі змінами у програмному забезпеченні ДКСУ скориговані коди коштів у формі довідника розрахункових рахунків: "1 - кошти видатків розвитку" на "6 - кошти видатків розвитку"
Для автоматичної зміни коду коштів у розрахункових рахунках 2014 року, що відносяться до бюджетів розвитку, передбачена відповідна процедура. Викликається за допомогою кнопки "Змінити код коштів" на сторінці "Налаштування програми" форми налаштувань

* - виправлено формування табличної частини документу "Розподіл показників змінених зведених помісячних планів використання бюджетних коштів" – перелік рядків відповідає документу "Помісячний план використання бюджетних коштів"

* - в документі "Довідка про надходження в натуральній формі" (додаток 22) не порожні поля заповнюються символом, вказаним у налаштуваннях програми

* - в екранній таблиці касових видатків додана колонка "Примітка"
 
TopManager
         Версія 2.1.344

* - доопрацьовані документи з можливістю формування з врахуванням плану використання по КЕКВ:
/ "План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету"
/ "План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

* - виправлена помилка формування документу "Зведення показників спеціального фонду" (додаток 7 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
 
TopManager
         Версія 2.1.371

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31.12.14 №1290 "Про затвердження Змін до бюджетної класифікації" додані у новій редакції (редакція від 31.12.2014 р.) наступні документи:

/ "Кошторис" – у підгрупу "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" розділу надходжень коштів із спеціального фонду бюджету доданий рядок з кодом доходу 25020400.
Для відображення назви вказаного коду доходів необхідно додати у довідник ознак доходу відповідний запис: 25020400 "Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки"

/ "Зведення показників спеціального фонду кошторису" – додана графа 13 з заголовком "25020400" (існуючі №13,14 перейменовані у №14,15 відповідно)
/ "Зведення показників спеціального фонду" (додаток 7 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів) – додана графа 14 з заголовком "25020400" (існуюча №14 перейменована у №15)
Хоча на даний час зміни у накази, які регламентують форми документів, не внесені (накази Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 та від 23.08.2012 № 938), але фахівці ДКСУ вимагають документи у новій формі, посилаючись на наказ Міністерства фінансів України від 31.12.14 №1290.

* - в екранну форму довідки змін додані нові реквізити: дата, номер, підстава, доступні для введення у режимі установи. Для відображення у списку, друку і експорту довідок у режимі установи використовуються саме нові поля. При цьому реквізити довідки головного розпорядника зберігаються і можуть бути переглянуті в формі редагування документу.
Для введення реквізитів довідки на рівні установи необхідно:
/ виділити необхідний рядок у списку довідок
/ натиснути кнопку "Реквізити довідки"
/ у вікні, що відкриється, ввести необхідні значення реквізитів номеру, дати та підстави

* - в формі налаштувань друку для документу "Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування" відновлена можливість введення підстави
 
TopManager
         Версія 2.1.383

* - до переліку документів, що формуються з вікна довідок, додано друковану форму "Зведення показників спеціального фонду (редакція 31.12.2014)". Для довідок, що призначені для розподілу коштів спецфонду, які залишились на початок року, суми залишків відображаються:
1) окремим рядком у частині надходжень з назвою рядку "на початок року"
2) лише у підсумкових стовбцях (4 або 9 в залежності від групи власних надходжень) і "разом спеціальний фонд"

* - на вимогу ДКСУ у формі налаштування рахунку-дебету змінені назви кодів коштів:
/ 1 - кошти видатків розвитку
/ 6 - інші кошти спецфонду
Саме такі значення відображаються у друкованій формі "Розподіл виділених бюджетних асигнувань". При формуванні експортних файлів vdd.dbf та fplat.dbf поле SK для коду коштів 1 заповнюється значенням 6.
 
TopManager
         Версія 2.1.440

* - для документу "Зведення показників спеціального фонду", що формується з меню друку документів, доданий вибір форми документу:
/ у формі 1 документ залишений без змін
/ у формі 2 змінено відображення даних довідок, що призначені для розподілу коштів спецфонду, які залишились на початок року. Суми залишків відображаються:
1) окремим рядком у частині надходжень з назвою рядку "на початок року"
2) лише у підсумкових стовпцях (4 або 9 в залежності від групи власних надходжень) і "разом спеціальний фонд"

* - скориговано друковані форми "Зведення показників спеціального фонду" та "Зведення показників спеціального фонду (редакція 31.12.2014)", що формуються з вікна списку довідок

* - виправлена помилка, яка виникала при друку з вікна "Кошториси загального фонду" в стані відображення змін до кошторису
 
TopManager
         Версія 2.1.550

* - в довідник фінпланів додано новий реквізит Тип бюджету.
Цей реквізит доданий для розширення можливостей програми щодо обліку та аналізу кошторисних призначень. Насамперед, його можливо використати для розподілу коштів за рівнем їх надходження (медична субвенція, освітня субвенція, кошти обласного бюджету, кошти районного бюджету тощо). Значення реквізиту вибирається з відповідного довідника типів бюджетів, який заповнюється самостійно користувачем.
Для переважної більшості друкованих форм, що створюються з меню "Документи", в формі налаштування друку доданий вибір типу бюджету, при чому дозволений вибір декількох типів одночасно. Вибір здійснюється при встановленій відповідній відмітці "Тип бюджету" зі списку за допомогою клавіші Пробіл

* - на вимогу ДКСУ щодо заповнення документу "Зведення показників спеціального фонду" в меню друку документів до довідок змін створено три окремих форми.
Форми різняться правилом відображення даних довідок, що призначені для розподілу коштів спецфонду, які залишились на початок року:
/ у формі 1 документ залишений без змін – дані відображаються у стовбцях відповідно до ознаки з групи власних надходжень бюджетних установ та у підсумкових стовбцях 3,4 і 9
/ у формі 2 дані відображаються в підсумковому стовбці 3, в стовбцях 4 і 9 в залежності від групи власних надходжень бюджетних установ та окремим рядком у частині надходжень з назвою рядку "на початок року"
/ у формі 3 дані відображаються в стовбці 13 (інші надходження) і "разом спеціальний фонд" та окремим рядком у частині надходжень з назвою рядку "на початок року"

У формах в редакції від 31.12.2014р. доданий стовбець 13 з кодом доходу 25020400. Стовбці групи інших надходжень мають номери 14 і 15. Правила відображення даних довідок змін подібні до описаних вище

* - виправлена помилка формування документу "Зведення показників спеціального фонду", при якій відбувалось переповнення значень (символи зірочок замість сум)

* - збільшена розмірність поля для введення тексту підстави у додаткових реквізитах довідки змін
 
TopManager
         Версія 2.1.558

* - скоригована процедура обміну даними в зв’язку зі зміною структури даних кошторису, а саме доданого реквізиту Тип бюджету
Після оновлення версії програми для приведення структур та даних у відповідність до даних головних розпорядників обов’язково необхідно виконати процедуру імпорту даних
 
TopManager
         Версія 2.1.715

* - скоригована процедура обміну даними щодо довідок змін до кошторису:
/ виправлена помилка, яка виникала при перевірці структури таблиці довідок
/ модифіковано процедуру в частині обробки підстав змін

* - скоригована екранна форма списку фінансування:
/ додана колонка для відображення тексту примітки з можливістю сортування за цим параметром
/ реалізована можливість друку лише виділених записів

*- виправлена помилка, що виникала при спробі редагування планових значень у формі кошторисів загального фонду

* - виправлені наступні друковані форми:
/ "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів" (додаток 14 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів) - виправлено помилку заокруглення значень підсумкового рядку до десятих
/ "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (додаток 19 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів) - розширені поля для відображення назв посад керівника управління та керівника фінансової служби

* - додана можливість налаштування автоматичного запиту на створення архіву при запуску програми
Новорічна версія! З Новим 2016 Роком!
 
TopManager
         Версія 2.1.736

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 р. №1118 щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57 додана нова редакція наступних друкованих документів:
/ "Кошторис"
/ "Зведений кошторис"
/ "Зведення показників спеціального фонду кошторису"

* - в перелічених формах передбачений друк рядку з КЕКВ 2276 "Оплата енергосервісу" відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06.11.2015 р. щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію"
В довіднику КЕКВ потрібно додати рядок з кодом КЕКВ 2276 "Оплата енергосервісу"
 
TopManager
         Версія 2.1.766

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 р. №1118 щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57 додана нова редакція наступних друкованих документів:
/ "План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету"
/ "План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)"
/ "План використання бюджетних коштів"
/ "Помісячний план використання бюджетних коштів"
/ "Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету"
/ "Зведений план використання бюджетних коштів"
/ "Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування"

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 р. №1118 внесено зміни в наступні документи:
/ "Довідка про зміни до кошторису" (додаток 11 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ "Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету" (додаток 12 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ "Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" (додаток 14 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ "Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" (додаток 6 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ "Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів" (додаток 9 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ "Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів" (додаток 10 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)

* - скориговано форми документів "Зведення показників спеціального фонду", що друкуються з вікна "Кошториси спеціального фонду", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 р. №1118

* - в екранній формі "Кошторис" для кошторисів спеціального фонду в частині власних надходжень бюджетних установ заборонений доступ до вибору реквізиту "Тип бюджету"
 
TopManager
         Версія 2.1.772

* - скориговано друковану форму "План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету" (оптимізовані поля для різних типів принтерів)
 
TopManager
         Версія 2.1.831

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. №1244 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. №938 скориговані наступні друковані документи, що викладені у наказі у новій редакції:
/ "Реєстр змін зведення показників спеціального фонду" (додаток 16 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (додаток 20 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2015 р. №1244 скориговані наступні друковані документи в частині нумерації додатків:
/ "Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету" (додаток 4 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Зведення показників спеціального фонду" (додаток 8 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Розподіл показників зведених кошторисів" (додаток 9 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/ зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/ зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів" (додаток 10 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів" (додаток 11 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Розподіл показників зведених помісячних планів використання бюджетних коштів" (додаток 12 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів" (додаток 14 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/ зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/ зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів" (додаток 15 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Довідка про надходження у натуральній формі " (додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

* - скориговано форми документів "Зведення показників спеціального фонду", що друкуються з вікна "Кошториси спеціального фонду", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 р. №1118

* - в екранній формі "Друк документів" для формування документу "Лімітна довідка" доданий вибір фонду та типу бюджету

* - скориговані формати транспортних файлів до ДКСУ:
/ у експортний файл vdd*.dbf додано поле KOD (N,8,0) "Код надходжень СФ"
/ у експортний файл zvdb*.dbf додано поле S204 (N,15,2)
/ у експортний файл zminv*.dbf додано поле S204 (N,15,2)
 
TopManager
         Версія 2.1.975

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. №23 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. №938 скориговані наступні друковані документи:
/ "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Довідка про надходження у натуральній формі" (додаток 27 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 04.12.2015 р. №1118 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57» додані друковані форми, що заповнюються за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни (без відображення нульових рядків):
/ "Довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету" (додаток 12 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)
/ "Довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів" (додаток 10 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України)

* - додані друковані форми для відображення переліку введених документів у розділах касових і фактичних видатків

* - виправлена помилка, що виникала при спробі сформувати наступний друкований документ з відступом тексту першої сторінки з вікна довідок змін
 
TopManager
         Версія 2.1.1493

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", який вступає в дію з 01.01.2017р., реалізовано можливість використання у кошторисах кодів КПКВК:
/ додано довідник КПКВК
/ додано перемикач використання КФК або КПКВК у загальних параметрах
/ скориговано екранні форми (відображення заголовків кошторисів, назв фільтрів і стовпців)
/ скориговано деякі друковані форми щодо відображення коду КПКВК замість коду КФК
/ скориговано формування експортних файлів для ДКСУ

* - скориговано друковані форми
/ "Розподіл показиків зведених планів асигнувань (ФУ)" (відновлено формування за формами 1, 2)
/ "Зведення показників спеціального фонду" (відновлено формування із розділу Кошторис)
/ "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (додано відображення назви казначейства)
/ "Довідка про зміни до кошторису" (додаток 11), "Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету" (додаток 14), "Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету" (додаток 6), "Кошторис", "План спеціального фонду бюджету" (при застосуванні до кошторисів виду "бюджет розвитку", реалізовано відображення у розділі "Фінансування" планових сум за кодом доходу 208400)

* - додано друковану форму "Довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету" (додаток 14) без нулів

* - розпочато реалізацію можливості використання програмно-цільового методу планування (додано ряд довідників і розділ для формування бюджетних запитів)
Увага! Вказана функція програми перебуває у стадії розробки і не завершена, тому, поки що, не рекомендується використовувати її у якості робочого інструменту, а лише для ознайомлення.

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.01.2016 р. №23 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. №938 скориговані наступні друковані документи:
/ "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (додаток 23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
/ "Довідка про надходження у натуральній формі" (додаток 27 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів)
 
TopManager
         Версія 2.1.1593

* - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», який вступає в дію з 01.01.2017р., доопрацьовано наступне:
/ скориговано екранні форми (відображення заголовків кошторисів, назв фільтрів і стовпців)
/ скориговано деякі друковані форми, що формуються з меню документів, щодо відображення коду КПКВК замість коду КФК
/ виправлено процедури формування експортних файлів для ДКСУ
 
Перейти у розділ:
Інформація

Facebook Twitter
YouTube
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: service@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2020 "АгроСофт"


  Завантажено за 0,11 сек.

4,821,069 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007