23/02/2020 05:44   
 
Навігація

Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Історія версій
Про одного кота... (...
Історія версій
Обговорення АС-Кошторис
Обговорення АС-Зарплата
Обговорювані
Теми відсутні
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня
Автор теми: TopManager
Номер теми: 12
Загальна інформація
У цій темі 186 повідомлень і її переглядали 157324 разів.

Перегляд теми
АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку » Історія версій програмного забезпечення АгроСофт » АС-Кошторис
 роздрукувати тему
Історія версій
TopManager
         Версія 1.8.617

* - скоригована процедура формування друкованої форми "Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)"
 
TopManager
         Версія 1.8.661

* - додано друковану форму "Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань спеціального фонду бюджету" (призначена для відображення помісячних змін у кошторисах бюджетів розвитку)
* - друкований документ "Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)" відтепер включає зміни одночасно як по загальному, так і спеціальному фондах кошторису (бюджети розвитку), якщо відповідні зміни мають однакову підставу (одна довідка ГФУ тощо) та входять до одного реєстру змін головного розпорядника (за вимогою Головного управління ДКУ у Вінницькій області)
* - скориговано друкований документ "Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)" - в рядку "Надходження" у графі "Загальний" дублюється значення цієї графи з рядку "Видатки" (за вимогою Головного управління ДКУ у Вінницькій області)
* - скориговано друковану форму "Довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)" - виправлена помилка "обрізання" довгих назв ознак доходів
* - в друкованих документах назви ознак фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602000, 602100 та 602400 вибираються з довідника ознак доходу
* - скориговано друковану форму "Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету" (у деяких випадках підписи розміщувались на окремій сторінці)
* - виправлено друковану форму "Зведення показників спеціального фонду", що формується з меню друку документів (дані кошторисів бюджетів розвитку коректно відображаються в "початковому" та "поточному" варіанті документу)
* - скориговано друковану форму "Зведення показників спеціального фонду", що формується з таблиць "Кошторис-Спеціальний фонд" та "Довідки"
* - додана можливість формувати "Зведення показників спеціального фонду" для довідок бюджетів розвитку (дані в об'ємі довідки відображаються в графі 12)
 
TopManager
         Версія 1.8.688

*- Виправлені помилки в друкованому документі "Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)":
/ коректне групування даних довідок до кошторисів різних типів з однаковою підставою для змін (помилково об'єднувало в один друкований документ дані різних установ)
/ розширене поле для назви керівника установи, що затверджує довідку
/ документ скоригований у відповідності до наказу МФУ №57 від 28.01.2002
*- Друкований документ "Довідка про зміни помісячного розпису спеціального фонду" скоригований у відповідності до наказу МФУ №57 від 28.01.2002 (видалений зайвий рядок "Всього")
*- Виправлений друкований документ "Зведення показників спеціального фонду" (в частині відображення даних залишків коштів на рахунках установи на початок року)
*- Додана можливість вибору типу кошторису при формуванні наступних документів:
/ "Аналіз фінансування бюджетних установ"
/ "Уточнений річний фінансовий план"
/ "Уточнений місячний фінансовий план"
*- Змінено інтерфейс програми для Меню "Документи": документи сгруповані в окремі підменю (також залишається можливість вибору форми друку з переліком всіх документів з підменю "Документи ВСІ")
 
TopManager
         Версія 1.8.700

* - виправлена помилка формування друкованого докуменнту "Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань спеціального фонду бюджету (додаток 6)"
* - при формуванні друкованої форми "Довідки про зміни річного розпису бюджету (кошторису)" не об'єднуються дані довідок спеціального фонду (власних надходжень) бюджетних установ
* - експорт даних реєстрів змін відтепер можливий лише з вікна формування річного реєстру (одночасно експортуються річні і помісячні зміни), також обов'язково необіхдно відмітити типи кошторисів, що експортуються
* - в таблиці довідника рахунків, що викликається в формі створення розподілу, додана колонка "Фонд", що визначає тип кошторису (оскільки декілька рахунків можуть відноситись до одного КФК, але до різних типів кошторису)
 
TopManager
         Версія 1.8.729

* - Додано аналітичний друкований документ "Розподіл показників планів асигнувань" по КЕКВ в розрізі місяців і підпорядкованих установ
* - Виправлена помилка формування документу "Аналіз показників спеціального фонду кошторису"
* - Додана можливість ведення змін у кошториси бюджетів розвитку у помісячному вигляді
* - Додана можливість внесення ознаки доходу для кошторисів цільових коштів спеціального фонду, в друкованих документах довідок (додаток 1 і додаток 6 до наказу №57 від 28.01.2002 р.) відповідні значення відображаються в групі "Доходи" розділу "Надходження"
* - Відновлено друк додаткового підписа керівника планово-фінансового відділу управлінь у друкованих документах довідок для річних і помісячних форм (додатковий підпис друкується при відміченому пункту "Спецдовідка" в формі "Налаштування", посада та прізвище, ініціали особи вибираються з пункту "Підписує" форми "Налаштування")
 
TopManager
         Версія 1.8.788

* - Згідно Наказу Держказначейства України №79 від 05.04.2011 р. про внесення змін у наказ ДКУ №205 від 04.11.2002 р. "Про затвердження Порядку казначейского обслуговування місцевих бюджетів" відкореговані наступні друковані форми:
/ "Розподіл показників зведених кошторисів" (додаток 9)
/ "Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів)" (додаток 10)
/ "Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису" (додаток 11)
/ "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду (планів спеціального фонду місцевих бюджетів)" (додаток 12)
/ "Реєстр змін зведення показників спеціального фонду" (додаток 13)
* - Друкований документ "Реєстр змін зведених планів асигнувань" як для загального, так і для спеціального фонду (бюджети розвитку) відтепер формується з одного пункта меню друку документів з відповідним вибром типу кошторису
* - Доопрацьована друкована форма "Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету"
* - Виправлено помилку подвоєння деяких значень у "Зведенні показників спеціального фонду"
* - Виправлено процедуру обміну даними в частині передачі даних ознак надходжень кошторисів бюджетів розвитку
* - Додана можливість вибору друку довідок про зміни як окремих, так і з групуванням значень довідок, що відносяться до однієї установи, мають однакову дату та підставу (налаштовується відповідною поміткою "Групувати по підставах" у вікні "Довідки")
 
TopManager
         Версія 1.8.801

* - Виправлено формування документу "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду (планів спеціального фонду) місцевих бюджетів" для кошторисів бюджетів розвитку і цільових фондів (тип 1 і 2)
* - Скориговані друковані документи "Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису" та "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду (планів спеціального фонду) місцевих бюджетів"
 
TopManager
         Версія 1.8.815

* - Доопрацьований друкований документ "Реєстр змін зведення показників спеціального фонду"
/ додана можливість формування по кошторисах цільових коштів спеціального фонду
* - Доопрацьований друкований документ "Зведений звіт про використання коштів загального фонду"
/ додана можливість формування по окремих КФК
* - В документах "Довідки", "Кошторис", "План асигнувань", що формуються для головного розпорядника, як бюджетної установи, скоригований механізм друку підписів
* - Виправлена помилка створення дублікатного розрахункового рахунку в режимі редагування записів з довідника рахунків
 
TopManager
         Версія 1.8.851

* - Доопрацьований друкований документ "Зведення показників спеціального фонду"
/ додана можливість формування по кошторисах цільових коштів спеціального фонду
* - Додано друкований документ "План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)"
* - Виправлено друковану форму "Розподіл показників планів асигнувань по КЕКВ" (невірно разраховувались підсумкові рядки у стовбці значень січня)
 
TopManager
         Версія 1.8.868

* - Виправлено відображення даних довідки на залишок коштів спеціального фонду на початок року у вікні кошторису спецфонду та у документі "Зведення показниікв спеціального фонду" (невірно відображались суми у разі наявності у довідці параметрів "зняти")
* - Доопрацьований документ "Кошторис" - назва тимчасової класифікації видатків при необхідності друкується в декілька рядків
* - Доопрацьований документ "План асигнувань загального фонду" - назва тимчасової класифікації видатків при необхідності друкується в декілька рядків
* - Скоригований документ "Розподіл показників зведених планів асигнувань (ДК)" для типу 3
 
TopManager
         Версія 1.8.958

* - Додано друкований документ "Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування" (затверджено наказом Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57)
* - Додана можливість формувати документи "Зміни помісячного плану асигнувань по періодах", "Зміни помісячного плану асигнувань по установах" з вибором типу кошторису
* - В довіднику установ поле "Номер за порядком" відтепер є обов'язковим для збереження запису та не може дублюватися
* - До фільтру типу кошторису у вікні "Касові видатки" доданий тип "Бюджет розвитку"
* - Виправлені помилки відображення типу кошторису:
/ у рядку фінансування замість "Бюджет розвитку" відображався "Цільові фонди"
/ у вікні "Загальний фонд" в назві кошторису в деяких випадках замість "Цільові фонди" відображався "Бюджет розвитку"
* - Виправлена помилка створення нового запису в кошторисі спеціального фонду (через функцію створення нового запису безпосередньо з форми редагування)
* - Скоригована процедура оновлення структури бази даних при запуску більш нової версії програми (у деяких випадках з'являлись повідомлення про помилки щодо відсутності деяких оновлених полів таблиць)
 
TopManager
         Версія 1.9.50

* - Доопрацьований друкований документ "План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)"
* - Доопрацьований друкований документ "Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету" (згідно додатку 6 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (Наказ МФУ №57 від 28.01.2002)
* - Скоригована друкована форма "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (згідно додатку 18 до Порядку казначейского обслуговування місцевих бюджетів (Наказ ДКУ №205 від 04.11.2002)
* - Виправлено помилку у формуванні документу "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань" щодо коректного відображення даних установ у підсумковому рядку
* - Доопрацьований друкований документ "Аналіз фінансування видатків загального фонду" (згідно наданого зразка)
* - Додано друкований документ "Повідомлення про зміни до помісячного розпису асигнувань" (згідно наданого зразка)
* - Додана можливість формування документу "Зведення виділених бюджетних асигнувань" по окремих типах кошторису
* - Дозволено збереження довідок загального фонду без заповнення підстави змін
* - В екранній формі "Довідник фінпланів" додано колонку "№ п/п", яка відповідає номеру за порядком в довіднику установ
* - В екранних формах "Довідки" і "Довідка" текст підстави змін виводиться безпосередньо з поля "Текст" довідника підстав (помилково дублювались номер і дата підстави)
* - Додана можливість проводити процедуру обміну даними як по протоколу FTP, так і по протоколу HTTP (вибір здіснюється відповідним перемикачем у вікні обміну даними)
* - Додана можливість попереднього налаштування відступу зверху у друкованих документах - для вирішення проблем некоректного розриву документів на декілька сторінок (наприклад, коли підписи до документу виводяться на окремій сторінці)
Для цього потрібно:
/ відправити документ на друк
/ у вікні попереднього перегляду налаштувати потрібне значення відступу (можливо підібрати експериментально)
/ не закриваючи даного вікна попереднього перегляду знов відправити потрібний документ на друк
/ у вікні попереднього перегляду створиться нова вкладка, що буде містити документ з відповідними відступами
* - Модифіковано механізм оновлення програми - відтепер можливе ознайомлення з переліком змін та доробок безпосередньо у процесі оновлення
* - Відтепер при оновленні доступна версія програми для Windows 7 (яка також сумісна з попереднімі версіями ОС Windows)
 
TopManager
         Версія 1.9.90-1.9.99

* - доопрацьований друкований документ "План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)" - виправлена помилка у відображенні назв деяких КЕКВ
* - доопрацьований друкований документ "Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету" (згідно додатку 6 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (Наказ МФУ №57 від 28.01.2002) - виправлена помилка у відображенні назв деяких КЕКВ
* - доопрацьований друкований документ "Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)" (згідно додатку 1 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України (Наказ МФУ №57 від 28.01.2002)
* - виправлена помилка в таблиці довідника фінпланів, що викликалася з форми введення рядка фінансування у вікні "Розподіл" (зміст колонок не відповідав назві)
* - скориговано процедуру формування електронного варіанту розподілів виділених асигнувань в форматі vdd - в полі NAZ записується текст примітки
 
TopManager
         Версія 1.9.324

* - доданий тип кошторису "Субвенція", який є частиною загального фонду бюджету і відповідно відображається в друкованих документах
* - при введенні рядку фінансування по кошторисах бюджетів розвитку та цільових фондів додана можливість вибору ознаки доходу
* - в екранній формі кошторису виправлена помилка, при якій невірно відображались дані по рядках з різними ознаками доходу в режимах перегляду "Зміни до плану", "Профінансовано", "Непрофінансовано"
/ оскільки раніше ознака доходу не вказувалась у фінансуванні, відтепер для коректного відображення раніше введених даних фінансування, залишків асигнувань поточного місяця та з початку року у вікні кошторису загального фонду, необхідно виконати процедуру тестування даних, що відкорегує рядки фінансування, проставивши ознаку доходу відповідно до кошторису
* - при створенні рядку асигнування з вікна "Фінансування" при виборі кошторису відтепер не відображаються кошториси спеціального фонду, оскільки вони відносяться до власних надходжень і не передбачають операцій фінансування
* - виправлена ситуація, при якій при створенні нового розподілу асигнувань видавалось некоректне повідомлення про невказаний рахунок
* - виправлена помилка в процедурі тестування даних, яка некоректно у деяких випадках формувала підсумкові дані по фінансуванню, що відображаються у вікні кошторису загального фонду (дублювалися рядки)
* - додана функція автоматичного створення розподілів виділених бюджетних асигнувань з даних, що надаються казначействами у електронному вигляді (залишки фінансових зобов'язань та залишки коштів на реєстраційних рахунках)
/ при виконанні операції з меню Адміністратор-Імпорт даних ІАС-Казна потрібно відмітити "Створювати розподіли"
* - додані друковані форми "Зведений кошторис" і "Зведений план асигнувань загального фонду бюджету" (згідно наказу Міністерства фінансів України №57 від 28.01.2002р.)
* - в друкованих документах "Кошторис" та "Зведений кошторис" в розділі "Надходження" у колонці "Всього" за відсутності даних проставляються нулі
* - доопрацьований друкований документ "Довідка про зміни до кошторису"
/ додана можливість друкувати відповідні узагальнюючі коди КЕКВ (включається через режим Спецдовідка в Довідники-Налаштуваннях)
/ якщо у довідці одночасно присутні зміни по кошторисній і натуральній формах доходів, в розділі доходів довідки дані з однаковими показниками не розбиваються на окремі рядки, а підсумовуються в один рядок
* - в документі "План спеціального фонду бюджету" друкуються всі рядки скороченої економічної класифікації видатків
* - в документі "Довідка про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету" друкуються всі рядки скороченої економічної класифікації видатків
* - в документі "Аналіз фінансування видатків загального фонду" додана розшифровка по КЕКВ кожного КФК
* - в документі "Аналіз використання коштів бюджетними установами" додана можливість формування по різних типах кошторису
* - виправлена помилка у формуванні "Зведення показників спеціального фонду" з меню друку документів (не виводились дані по деяких КЕКВ)
* - додано режим роботи програми "Планування", який призначений для створення проектів кошторисів загального фонду бюджету та передачі їх до управлінь
/ вказаний режим вмикається в Довідники-Налаштування позначкою "Планування" і дозволяє вводити проектні дані кошторисів загального фонду у поточному році на наступний
* - модернізована процедура обміну даними - до назви файлу для обміну додано номер року
/ таким чином з'явилась можливість одночасно проводити операції обміну даними різних років, оскільки один файл даних для обміну містить дані тільки за один рік. Ситуація характерна саме для часу переходу з одного бюджетного року в інший, коли потрібно одночасно працювати з даними різних років
Після оновлення програми для коректної роботи функції обміну даними головним розпорядникам бюджетних коштів потрібно зробити експорт даних для бюджетних установ!

* - вилучено облік зобов'язань та платіжних операцій, оскільки даний розділ програми не забезпечено запланованою функціональністю і фактично не використовується клієнтами
* - з нагоди новорічних свят тимчасово змінено заставку запуску програми
 
TopManager
         Версія 1.9.389

* - виправлена помилка у введенні рядків довідок про зміни до кошторису
* - розширене поле відображення назви відомчої класифікації у наступних документах:
/ "Кошторис"
/ "Зведений кошторис"
/ "План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету"
/ "Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету"
* - виправлена помилка при формуванні документу "План спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетнх установ та відповідних видатків)" для тимчасових кошторисів
* - виправлена помилка при формуванні документу "Розподіл показників зведених планів асигнувань (ДКУ)"
* - скоригована процедура імпорту даних бюджетними установами
* - створено документ "План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету" з розшифровкою КЕКВ 5000
/ створюється з меню друку форми "План асигнувань" при виборі типу форми "Форма 2"
* - виправлена помилка у введенні даних фактичних видатків та завантаження їх управлінням через процедуру обміну даними (неможливість збереження даних через повідомлення про закритий період)
 
TopManager
         Версія 1.9.572

* - додано окрему форму документу "Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування" (згідно наданого зразка ГФУ Вінницької облдержадміністрації)
* - додано документ "Довідка про надходження у натуральній формі" (згідно додатку №26 до Порядку казначейского обслуговування місцевих бюджетів)
* - з'явилась можливість створення кошторисів типу "Субвенція" для загального і спеціального фонду, додано тип кошторису "Субвенція с/ф", змінено назву раншіе доданого типу "Субвенція" на "Субвенція з/ф"
* - після збереження запису заголовку кошторису чи в режимі його редагування недоступна зміна типу кошторису
* - виправлені помилки у введенні даних розподілів асигнувань (фінансування):
/ доступна функція видалення рядка фінансування з розподілу
/ однією з умов збереження рядка фінансування є ненульова сума фінансування
* - виправлено ряд помилок у введенні касових видатків:
/ скориговані умови збереження запису
/ виправлені процедури введення даних для кошторисів, що містять ознаку доходу (видатки розвитку, цільові фонди, тощо)
/ виправлено відображення касових видатків у вікні "Кошторис-Загальний фонд"
* - Виправлено ряд помилок у введенні фактичних видатків:
/ скориговані умови збереження запису
/ додана можливість внесення даних по кошторисах цільових фондів
/ виправлені процедури введення даних для кошторисів, що містять ознаку доходу (видатки розвитку, цільові фонди, тощо)
* - скориговано формування документу "Аналіз фінансування видатків загального фонду" - у випадку формування окремо для бюджетної установи або КФК загальні підсумки по документу не виводяться
* - додана можливість формування документу "Розподіл показників зведених планів асигнувань (ФУ)" у формі 2 одразу за декількома вибраними КФК
* - скориговано документ "Розподіл показників зведених планів асигнувань (ДК)" - для кошторисів, що відносяться до спеціального фонду бюджету, відповідно виправлено заголовок документу
* - виправлена помилка у формуванні документу "Зведення показників спеціального фонду" - для зведення по КФК або узагальненої форми поле місцезнаходження не заповнюється
* - в документі "Уточнені місячні призначення" значення виводяться з копійками
* - в протоколі обміну даними коректно відображається тип кошторису
* - виправлена помилка імпорту даних від установ (зокрема, щодо даних касових і фактичних видатків, що відносяться до кошторисів бюджетів розвитку, цільових фондів, тощо)
* - виправлена помилка у процедурі імпорту даних залишків зобов'язань та коштів на рахунках з системи "ІАС-Казна"
 
TopManager
         Версія 1.9.599

* - виправлена помилка, яка виникала під час видалення записів касових видатків загального фонду
* - скоригована процедура тестування щодо виправлення невідповідності даних у кошторисі спеціального фонду
* - скориговано документ "Уточнені місячні призначення" - виправлена проблема "обрізання" значень останньої колонки
* - виправлена помилка розрахунку підсумкових значень у документі "Аналіз фінансування видатків загального фонду"
 
TopManager
         Версія 1.9.699

* - виправлена помилка, яка виникала в операціях створення, редагування, видалення записів у довідниках КЕКВ та КФК
* - виправлена помилка при формуванні документу "Зведений звіт про використання коштів загального фонду"
* - розширене поле назви посади для розділу "Затверджую" - відповідно скориговані друковані форми документів, де використовується даний реквізит
* - скориговані документи:
/ "Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)" - у режимі друку узагальнюючих КЕКВ (відповідна відмітка "Спецдовідка" в налаштуваннях) також друкуються узагальнюючі ознаки доходу
/ "Довідка про надходження у натуральній формі" - значення сум відображаються з копійками
/ "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів" - значення сум відображаються з копійками
/ "Реєстр змін розподілу показників зведеного кошторису" - для форми 3 виправлена помилка друку сум з копійками (значення у всіх випадках заокруглювались до гривень)
/ "Розподіл показників зведених кошторисів" і "Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів" - назва посад у підписах за потреби розбивається на кілька рядків
/ "Зведення показників спеціального фонду":
- виправлена проблема з відображенням значень "0" у деяких підсумкових рядках
- додано відображення значень "0" у рядках з підсумовуючими КЕКВ (раніше за відсутністю значень заповнювались пробілами)
- назва тимчасової класифікації видатків за потреби розбивається на кілька рядків
/ "Аналіз використання коштів бюджетними установами" - виправлена помилка розрахунку значень у стовбцях з узагальнюючими КЕКВ
 
TopManager
         Версія 1.9.784

* - форма "Налаштування" (Довідники-Налаштування) розділена на дві закладки: "Реквізити установи" - розташовані основні налаштування установи-користувача та підписів, "Налаштування програми" - інші налаштування, що відносяться до формування і друку документів, шляхи збереження даних тощо
* - виправлена помилка, що виникала при виборі особового рахунку у розподілі асигнувань
* - виправлена проблема оновлення реквізитів довідок змін (номер, дата) у режимі обміну даних з розпорядником
* - внесено виправлення та зміни в друковані форми:
/ "Зведений звіт про використання коштів загального фонду" - виправлені помилки у формуванні документу
/ "Кошторис", "План асигувань", "План спеціального фонду бюджету" - відтепер можливе формування станом на будь-який місяць року (при виборі значення "План" в полі "Місяць", як і раніше, формуються з початковими значеннями кошторисів)
/ "Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)" - додана можливість друку рядків з узагальнюючими ознаками доходів групи "Доходи" (коди "25010000" і "25020000") - встановлюється по відмітці "Спецдовідка" в налаштуваннях
Зверніть увагу, що відповідні записи з кодами "25010000" і "25020000" потрібно додати в довідник ознак доходів

/ "Розподіл показників зведених кошторисів" - суми друкуються з копійками
/ "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (форма 1 і 2) - розширене до 150 символів поле примітки
 
TopManager
         Версія 1.9.819

* - У відповідності до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938 додані документи:
- у розділі "Документи"
/ "Розподіл показників зведених кошторисів" (Додаток 8)
/ "Розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/ зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів" (Додаток 9)
/ "Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів" (Додаток 13)
/ "Реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів)/ зведених планів асигнувань спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів" (Додаток 14)
/ "Реєстр змін зведення показників спеціального фонду" (Додаток 15)
Доданий вибір редакції документів - "звичайна" та "від 01.10.2012", зміни внесені тільки для документів у формі 3

- у розділі "Розподіл"
/ "Розподіл виділених бюджетних асигнувань" (Додаток 19) - "форма 3"
- у розділі "Довідки"
/ "Довідка про надходження у натуральній формі" (Додаток 22) - "нова"

 
Перейти у розділ:
Інформація

Facebook Twitter
YouTube
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: service@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2020 "АгроСофт"


  Завантажено за 0,12 сек.

4,820,977 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007