08/04/2020 01:04   
 
Навігація

Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Про одного кота... (...
Історія версій
Історія версій
Обговорення АС-Кошторис
Обговорення АС-Зарплата
Обговорювані
Теми відсутні
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня
Автор теми: TopManager
Номер теми: 12
Загальна інформація
У цій темі 186 повідомлень і її переглядали 161665 разів.

Перегляд теми
АгроСофт ::: автоматизація бухгалтерського обліку » Історія версій програмного забезпечення АгроСофт » АС-Кошторис
 роздрукувати тему
Історія версій
TopManager
         "... Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету..."
Наказ Державного казначейства України 04.11.2004 №194
Зі змінами, внесеними згідно з наказом Державного казначейства України від 31.03.2005 №57

agrosoft.com.ua/myimages/fin_box.jpg

Отже, для забезпечення себе фінансуванням усі бюджетні організації кожного року мають складати плани своїх доходів та видатків на різні КЕКВ на наступний рік. Зрозуміло, що ця задача не з легких - при наявних кількох десятках КЕКВ та кількох КФК розпланувати на 12 місяців багатомільойонний бюджет важко. Тим більш важко працювати розпорядникам коштів при потребі опрацювання усіх КЕКВ, КФК та підпорядкованих організацій.

Як правило, для складання фінплану пристосовують програмні продукти класу MS Excel, складаючи власні формули. Але такий спосіб має ряд недоліків. З основних, наприклад, наступні:

- потрібно користуватися програмою MS Excel, ліцензійна копія якої коштує недешево, або підбирати безкоштовну заміну їй (адже варіанти використання піратських копій будь-яких програм заборонено законодавством!)
- потрібно самостійно скласти правильні формули розрахунку
- кожного разу потрібно пристосовувати форму для друку
- усі зміни завжди вносяться в повністю ручному режимі
- для комфортної роботи часто є потреба створювати кілька файлів з даними
Висновок очевидний - зручніше користуватися спеціалізованою програмою, створеною безпосередньо для вирішення задач по фінансовому плануванню.

Програма «АС-Фінплан» виробництва МПП «АгроСофт» допомагає не тільки якісно спланувати бюджет, а й з легкістю потім вносити будь-які коригування.

Програма містить усі необхідні для подібних задач можливості :

Введення початкового плану
Помісячне коригування плану
Загальноприйнята система коригування через довідки-заявки
Введення та контроль за плановими асигнуваннями
Введення та контролювання касових та фактичних видатків
Детальний аналіз стану фінансування
Формування та друк стандартизованих звітно-довідкових форм
Збереження усієї історії планування
Зручний перегляд інформації
Орієнтація на централізований контроль розпорядника коштів

Інсталяція: http://agrosoft.com.ua/downloads.php?...load_id=20
Оновлено: TopManager, 24/04/2008 12:06
 
TopManager
         Версія 1.1.1500

* - додано модуль реєстрації програми для захисту від несанкціонованого копіювання (в демонстраційному режимі програма пррацює 30 днів)
* - для реєстрів змін додані атрибути "Відділ-виконавець", "Назва бюджету" (налаштування в "Довідники -> Налаштування" )
Оновлено: metodist, 14/01/2009 15:01
 
TopManager
         Версія 1.1.1750

* - додано дві форми друку "Реєстрів змін" та "Розподілів асигнувань" для розпорядників коштів різних рівнів підпорядкування
* - в "Реєстрах змін" та "Розподілах асигнувань" додано розшифровку підсумкових рядків КФК по КЕКВ
* - для "Реєстрів змін" до форми "Друк документів" додано поле "Підстава змін"
Оновлено: metodist, 14/01/2009 15:00
 
TopManager
         Версія 1.1.1780

* - в "Налаштування" додані реквізити бюджетної установи: керівник та назва його посади (головний лікар, начальник тощо)
* - додано розгорнуту форму помісячної довідки (з розшифровкою КЕКВ 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" та 5000* "Інші видатки")
Оновлено: metodist, 14/01/2009 15:00
 
TopManager
         Версія 1.1.2000

* - СУТТЄВО МОДИФІКОВАНИЙ механізм обміну даними між розпорядником коштів та бюджетними установами та виправлені помилки процесу обміну
* - розширено діагностику даних в режимі обміну
* - в режимі обміну видалено реквізити "Фінансування", "Довідки", "Банк" - тепер програма автоматично формує дані для обміну
* - в "Налаштування" додані реквізити бюджетної установи: "Підписує" та назва його посади (головний бухгалтер, заст. з економічних питань тощо)
* - в розгорнуту форму помісячної довідки додано підписи для керівника установи та головного бухгалтера (дані беруться з налаштувань)
* - додано таблицю "Довідник підстав для довідок"
* - до довідок додано ключовий реквізит "Підстава", що вибирається відповідно з "Довідника підстав"
* - створено дркуковану форму "Аналіз використання коштів"
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:59
 
TopManager
         Версія 1.1.2030

* - виправлено помилки в процедурі обміну (завантаження даних установами)
* - виправлено помилку введення фактичних видатків
* - при формуванні реєстрів змін можливо вибрати реквізит "Підстава"
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:59
 
TopManager
         Версія 1.1.2040

* - змінено довідкову форму "Аналіз використання коштів"
* - модифіковані деякі друковані форми
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:58
 
TopManager
         Версія 1.1.2105

* - змінено структуру деяких даних
* - суттєво модифіковано механізм обміну даними, виправлені помилки передачі і завантаження даних
* - розширено діагностику даних як в режимі обміну, так і в режимі тестування даних
* - введено функцію "закритого періоду":
в налаштування додано реквізит "Дата закритого періоду"
дані в закритому періоді неможливо ні додати, ні змінити
при процедурі обміну дані в закритому періоду не змінюються
* - при обміну даними потрібно задавати не перелік дат, а поточний рік (тепер дані передаються за весь період, починаючи з початку року)
* - додано механізм роботи з кошторисами по спеціальному фонду бюджету
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:58
 
TopManager
         Версія 1.1.2106

* - виправлено помилку обміну даних (завантаження фінпланів)
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:57
 
TopManager
         Версія 1.1.2110

* - додано нову форму введення та відображенння рядків довідок: КЕКВ в розрізі місяців року
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:57
 
TopManager
         Версія 1.1.2155

* - звітні форми змін помісячного розпису модифіковано для посторінкового друку
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:56
 
TopManager
         Версія 1.1.2175

* - виправлені помилки при формуванні друкованих форм "Аналіз використання коштів", "Зміни помісячного плану'
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:55
 
TopManager
         Версія 1.1.2200

* - Виправлено форму довідок (тип 3)
* - виправлено помилку в реєстрах змін (не включалися дані щодо окремих програм)
* - додано друковану форму "Розподіл виділенх бюджетних асигнувань" для внесення даних до програми "Мережа"
* - виправлено помилки завантаження даних від установ (касові та фактичні видатки) в режимі масового завантаження
* - створена функція завантаження даних по окремих закладах
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:55
 
metodist
         Версія 1.1.2205

* - скориговано механізм обміну даними з боку розпорядника (виправлено типи перевірки при отриманні даних розпорядником від установи)
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:54
 
metodist
         Версія 1.1.2207

* - виправлено помилку кнопки друку довідок про зміни до кошторисів (дана кнопка має розширений вибір форм для друку з 3 пунктів, але в кількох останніх оновленнях частина цієї кнопки, що саме й відповідає за вибір форм, була перекрита додатковою кнопкою нової функції віконного менеджера)
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:54
 
TopManager
         Версія 1.1.2208

* - додано новий формат обміну даними (виправлені помилки завантаження даних деяких установ), для сумісності також підтримується попередній формат обміну даних
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:54
 
TopManager
         Версія 1.1.2220

* - виправлено механізм завантаження даними бюджетними установами (при наявності планів по загальному і спеціальному фондах виникала помилка завантаження)
* - змінено формат довідки про зміни до річного розпису бюджету (додано розшифровку розділу надходжень по видам доходів), відкореговано форму помісячної довідки
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:53
 
TopManager
         Версія 1.1.2270

* - внесені зміни у форми довідок (річна і помісячна форми)
* - виправлені помилки при відображенні даних змін плану і фінансування в розділі "Спеціальний фонд"
* - виправлені помилки при введенні даних довідок, фінансування, касових та фактичних видатків спеціального фонду кошторису
* - створено друковану форму "Аналіз покащників спеціального фонду кошторису"
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:51
 
TopManager
         Версія 1.1.2300

* - суттєво модифіковано відображення даних у протоколі обміну. Відтепер, помилки відокремлюються кольором, також можливо в протоколі залишити тільки помилкові рядки (відмітивши пункт "показати лише помилки" )
* - виправлені деякі помилки процесу обміну даними
* - додано у розділ "Кошторис - Спеціальний фонд" друковану форму "Зведені показники спеціального фонду кошторису"
* - виправлені помилки введення дублікатних записів у довідники КФК, КЕКВ, ознак доходів, також неможливо змінити поле "Код" у вказаних довідниках, якщо існують зв'язані дані у відповідних фінпланах
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:51
 
TopManager
         Версія 1.1.2330

* - доступ до даних узгоджено згідно методичних вказівок щодо централізованого використання автоматизованої системи АС-Фінплан
* - виправлено помилку при завантаженні даних до головного розпорядника (розділ фінансування)
Оновлено: metodist, 14/01/2009 14:50
 
Перейти у розділ:
Інформація

Facebook Twitter
YouTube
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: service@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2020 "АгроСофт"


  Завантажено за 0,26 сек.

4,902,419 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007