21/04/2019 04:05   
 
Навігація
Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Про одного кота... (...
Історія версій
Обговорення АС-Зарплата
Історія версій
Історія версій
Обговорювані
Теми відсутні
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня
Структура статей
Усі статті » Законодавство України - ПФ
Статті: Законодавство України - ПФ
Закон України про пенсійне забезпечення
Закон України про пенсійне забезпечення
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про пенсійне забезпечення


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 3, ст. 10 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 1931-XII від 06.12.91, ВВР, 1992, N 3, ст. 11 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2356-XII від 15.05.92, ВВР, 1992, N 32, ст.459
Декретом N 7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст. 34
Законами
N 3128-XII від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.227
N 3284-XII від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.303
N 3948-XII від 04.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.179
N 428/95-ВР від 14.11.95, ВВР, 1995, N 43, ст.313 }

{ Додатково див. Постанову ВР N 429/95-ВР від 14.11.95, ВВР, 1995, N 43, ст.314 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 198/96-ВР від 16.05.96, ВВР, 1996, N 31, ст.146
N 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст. 23
N 307/97-ВР від 04.06.97, ВВР, 1997, N 45, ст.283
N 112/98-ВР від 11.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.156
N 1222-XIV від 17.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.465
N 1461-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.104
N 2631-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 44, ст.228
N 2833-III від 29.11.2001 - набуває чинності з 1 січня 2002 року, ВВР, 2002, N 10, ст.71
N 2981-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.125
N 854-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 36, ст.278
N 904-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.317
N 951-IV від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.348
N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38
N 1110-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.53
N 1111-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.54
N 2603-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338
N 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535
N 3668-VI від 08.07.2011 }

{ Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення" застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років згідно із Законом N 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 }

{ Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 }

{ Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }
Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій.
Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалася суспільно корисна праця як джерело зростання добробуту народу і кожної людини, встановлює єдність умов і норм пенсійного забезпечення робітників, членів колгоспів та інших категорій трудящих.
Закон гарантує соціальну захищеність пенсіонерів шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв'язку із збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефективності економіки республіки.

< . . . >

Методичні рекомендації щодо заповнення звіту згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органа
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 25.11.2009 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо заповнення звіту згідно з Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 N 26-1, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за N 1136/17152
I. Порядок формування додатка 4 до Порядку ( za136-09 ) "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України"
1. Заповнення титульного аркуша додатка 4
Страхувальники зазначені в пункті 2.1 розділу II Порядку формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового звітного періоду. Базовим звітним періодом для них є календарний місяць. На титульному аркуші додатка 4 зазначаються: Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4. Реквізит 02. Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер: для юридичних осіб вноситься восьми-розрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ). Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності вноситься десяти-розрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника. Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номеру (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються паспортні дані: серія та номер (NN_XXXXXX - дві літери, пробіл, шість цифр). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4. Реквізит 03. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс, самостійно нараховують та сплачують страхові внески, ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами.

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.03.2009 № 10-3
Правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВА
10.03.2009 м. Київ № 10-3


Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України “27” березня 2009 року за №287/16303

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261, правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663 (із змінами), що додаються. 2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати зазначені Зміни для державної реєстрації до Міністерства юстиції України. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В.М.Короневського.

Голова правління О.Зарудний

Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до ПФУ
Зміст документу

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України


1. Загальні положення
2. Платники страхових внесків
3. Реєстрація страхувальників і застрахованих осіб та облік платників страхових внесків
4. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
5. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
6. Відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах
7. Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
8. Порядок стягнення заборгованості зі страхувальників
9. Фінансові санкції
10. Порядок нарахування та погашення пені
11. Облік та звітність платників Пенсійного фонду
12. Контроль за сплатою страхових внесків платниками
13. Адміністративна відповідальність платників страхових внесків
15. Порядок здійснення доплати до мінімального розміру страхового внеску відповідно до частини 3 статті 24 Закону
Інформація
Google+ Twitter
Facebook
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: servise@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2019 "АгроСофт"


  Завантажено за 0.03 сек.

4,150,970 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007