21/08/2019 10:51   
 
Навігація
Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Історія версій
Про одного кота... (...
Історія версій
Обговорення АС-Зарплата
Історія версій
Обговорювані
Історія версій [133]
Про одного кота..... [99]
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня
Структура статей
Усі статті » Законодавство України - Податок на доходи фізичних осіб » Закон України №3609-VI від 07.07.2011р.
Закон України №3609-VI від 07.07.2011р.
Закон України №3609-VI від 07.07.2011р.

Закон України
від 07.07.2011 р. № 3609-VI

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм додаткового кодексу України

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13 – 17, ст. 112):

1) у пункті 14.1 статті 14:

підпункти "в" і "г" підпункту 14.1.11 викласти у такій редакції:

"в) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;

г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованості";

підпункт 14.1.22 викласти у такій редакції:

"14.1.22. векселедавець для цілей розділу VI цього Кодексу – суб'єкт господарювання – виробник, який одержує:

     з акцизного складу спирт етиловий для виробництва алкогольних напоїв, визначених статтею 225, а також для виробництва окремих видів продукції, визначених пунктом 229.1 статті 229 розділу VI цього Кодексу;

     з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва продукції, визначеної пунктами 229.2 – 229.5 статті 229 розділу VI цього Кодексу";

підпункт 14.1.39 після слів "зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію" доповнити словами "що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи";

доповнити підпунктом 14.1.781 такого змісту:

"14.1.781. землі залізничного транспорту – до земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту";

у підпункті 14.1.102 слово і цифри "глави 37" виключити;

включити підпункт 14.1.167 такого змісту:

"14.1.167. операція РЕПО – операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року";

включити підпункт 14.1.173 такого змісту:

"14.1.173. узагальнююча письмова податкова консультація – оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків";

підпункт 14.1.174 виключити;

підпункт 14.1.175 викласти у такій редакції:

"14.1.175. податковий борг – сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання";

в абзаці другому підпункту 14.1.193 слова "від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента" замінити словами "від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента";

у підпункті 14.1.208:

після слів "(фінансовою установою)" доповнити словами "у порядку, встановленому Національним банком України";

доповнити словами "та розташована поза межами операційного залу";

підпункт 14.1.210 виключити;

у підпункті 14.1.225:

абзац перший після слів "плівки для радіо- чи телевізійного мовлення" доповнити словами "передачі (програми) організацій мовлення";

в абзаці другому слова "у частині першій" замінити словами "в абзаці першому";

підпункт 14.1.236 виключити;

2) у статті 20:

у пункті 20.1:

підпункт 20.1.2 викласти у такій редакції:

"20.1.2. під час проведення перевірок вимагати виготовлення платником податків (уповноваженим представником платника податків) і безоплатно отримувати від них засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; перевіряти під час проведення перевірок у платників податків – фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків – юридичних осіб документи, що посвідчують особу";

у підпункті 20.1.3 слово "комерційних" виключити;

підпункт 20.1.7 виключити;

підпункт 20.1.12 викласти у такій редакції:

"20.1.12. у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання";

підпункт 20.1.29 викласти у такій редакції:

"20.1.29. здійснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків) та порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до закону, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, наявністю торгових патентів";

останній абзац статті викласти у такій редакції:

"20.2. Права, передбачені підпунктами 20.1.1 – 20.1.11, 20.1.21, 20.1.23 – 20.1.26, 20.1.29 – 20.1.31, надаються посадовим особам органів державної податкової служби, а права, передбачені підпунктами 20.1.12 – 20.1.20, 20.1.22, 20.1.27 – 20.1.28, 20.1.32 – 20.1.39 цієї статті, надаються головам державних податкових служб і начальникам державних податкових інспекцій та їх заступникам";


< . . . >
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Оцінки
Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі.

Будь ласка, авторизуйтесь або зареєструйтесь , щоб отримати можливість оцінювати.

Оцінки відсутні
Інформація

Facebook Twitter
YouTube
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: servise@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2019 "АгроСофт"


  Завантажено за 0.05 сек.

4,383,134 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007