25/06/2019 23:31   
 
Навігація
Вхід
Ім`я

Пароль

Пам`ятати мене


Ви ще не зареєстровані?

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

або увійти через
чи інший сервіс...

Забули свій пароль?
ВІДНОВИТИ
Теми форуму
Нові теми
Про одного кота... (...
Історія версій
Історія версій
Обговорення АС-Зарплата
Історія версій
Обговорювані
Теми відсутні
Статті
Останні
Популярні
Коментарі
Інформація відсутня
Структура статей
Усі статті » Законодавство України - Нарахування заробітної плати » Постанова №1266
Постанова №1266

Обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця

{ Назва Розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1332 від 08.12.2009 }

13. У випадках, не пов'язаних із застосуванням підсумованого обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах та встановленням неповного робочого дня в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньоденна заробітна плата (дохід) за відпрацьований час або за один календарний день.

{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 193 від 22.02.2006, № 1332 від 08.12.2009 }

14. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу, грошового забезпечення), з якої сплачувалися страхові внески:

{ Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 1332 від 08.12.2009 }

на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді - за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (у частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності), і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності в частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;

{ Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 193 від 22.02.2006, № 949 від 18.07.2007, № 1332 від 08.12.2009 }

на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням) - за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), та для добровільно застрахованих осіб та осіб, які сплачують єдиний податок за усіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (приклад наведено у додатку 1). Для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, календарні дні тимчасової непрацездатності і відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з розрахункового періоду не виключаються;

{ Абзац третій пункту 14 в редакції Постанови КМ № 193 від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 949 від 18.07.2007, № 1332 від 08.12.2009 }

на кількість календарних днів у розрахунковому періоді - за страхуванням на випадок безробіття для осіб, які виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами (приклад наведено у додатку 1).

{ Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановами КМ № 1332 від 08.12.2009 }

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день (годину), яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду:

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1332 від 08.12.2009 }

на норму робочого часу цього місяця - за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (у частині призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності), і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, в частині розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім розрахунку страхових виплат добровільно застрахованим особам) та для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавців;

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 949 від 18.07.2007, № 1332 від 08.12.2009 }

на середньомісячну кількість календарних днів (30,44) - для розрахунку допомоги по вагітності та пологах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, за страхуванням на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями умов праці не піддається точному обліку, осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (робота вдома, страховий агент тощо), для добровільно застрахованих осіб та осіб, які сплачують єдиний податок за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007; в редакції Постанови КМ № 1332 від 08.12.2009 }

У разі коли середня заробітна плата (грошове забезпечення) обчислюється відповідно до пункту 10 цього Порядку, середньоденна заробітна плата (грошове забезпечення) за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44), а за один робочий день (годину) - на середньомісячну кількість робочих днів (годин), установлену на підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи).

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006; в редакції Постанови КМ № 1332 від 08.12.2009 }

У разі коли страхові виплати призначаються виходячи з розміру середньомісячної заробітної плати, середньомісячна заробітна плата обчислюється шляхом множення середньої заробітної плати за один календарний день на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006 }

Якщо середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзацу третього пункту 9 цього Порядку, середньоденна заробітна плата за один робочий день (годину) визначається шляхом ділення нарахованої заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів (годин), встановлену на підприємстві (у структурному підрозділі) у розрахунковому періоді.

{ Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007 }

15. У разі коли робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах, а також, коли в місяцях розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата, або в періоді, за який виплачується допомога, встановлюється неповний робочий день, для розрахунку застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця застосовується середньогодинна заробітна плата.

{ Пункт 15 в редакції Постанов КМ № 193 від 22.02.2006, № 1332 від 08.12.2009 }

16. Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих годин застрахованою особою у зазначений період.

17. У разі коли застрахованій особі страхові виплати призначаються у робочих органах виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на підставі довідок про середню заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) за основним місцем роботи, за сумісництвом та за виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється зазначеними робочими органами сумарно (приклад наведено у додатку 1).

Якщо за основним місцем роботи в усіх місяцях розрахункового періоду особа не працювала з поважних причин, зазначених у пункті 4 цього Порядку, обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку допомоги по безробіттю та страхової виплати у зв'язку із стійкою втратою професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання здійснюється з урахуванням суми посадового окладу (тарифної ставки) за кожний місяць розрахункового періоду за основним місцем роботи та суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), отриманої у відповідних місяцях за сумісництвом та за цивільно-правовими договорами (приклади наведено у додатку 1).

У разі коли застрахованій особі страхові виплати призначаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття і така особа перед настанням страхового випадку працювала на кількох підприємствах або на одному підприємстві з перериванням трудових відносин чи виконувала роботи (надавала послуги) за декількома цивільно-правовими договорами або виконувала роботи за різними видами зайнятості, середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється таким робочим органом сумарно за шість календарних місяців (менш як шість календарних місяців) у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку, не враховуючи повні календарні місяці (з першого до першого числа) перерви в роботі, на підставі довідок про середню заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), починаючи з останнього місця роботи (виконання робіт (надання послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, зайняття підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою або іншою діяльністю.

Для осіб, які працювали на декількох підприємствах, в установах, організаціях, робота яких пов'язана із сезонним характером виробництва, сумарне обчислення середньої заробітної плати здійснюється на підставі довідок про середню заробітну плату за шість календарних місяців, починаючи з останнього місця роботи.

У разі коли обчислення середньої заробітної плати здійснюється сумарно на підставі декількох довідок про середню заробітну плату, місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахунку.

Якщо особа у 12-місячному періоді перед настанням страхового випадку (дня реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної) працювала на останньому місці роботи не менше ніж 26 календарних тижнів, середня заробітна плата розраховується на підставі довідки з такого місця роботи.

Неповні календарні місяці, зазначені у довідках, включаються до розрахункового періоду (приклади наведено у додатку 1).

{ Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007; в редакції постанови КМ № 1332 від 08.12.2009 }

18. Середньоденний дохід добровільно застрахованої особи за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, обчислюється за формулою:

Д = СВ : К : Т х 100%,

( Формула пункту 18 в редакції Постанови КМ № 193 від 22.02.2006 )

де Д - середньоденний дохід;

СВ - сума страхових внесків за розрахунковий період;

К - кількість календарних днів за розрахунковий період;

( Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006 )

Т - страховий тариф класу професійного ризику, до якого належить вид діяльності застрахованої особи.


{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 169 від 20.03.2013 }


20. Сума страхових виплат застрахованій особі та оплати за перших п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість:

календарних днів, що підлягають оплаті, - за страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності), для допомоги по вагітності та пологах за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, а також для добровільно застрахованих осіб та осіб, які сплачують єдиний податок, - для всіх страхових виплат;

днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації (структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи), - для допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати за перших п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця (приклади наведено у додатку 1).

{ Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 1332 від 08.12.2009 }

21. Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітності та пологах та оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006 )

Якщо застрахована особа працює на кількох роботах за сумісництвом, для призначення страхової виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця додатково до документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

{ Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007 }

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин), а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах - на кількість календарних днів у відповідному періоді розрахункового періоду за основним місцем роботи.

{ Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1332 від 08.12.2009 }

Якщо особа у розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом не працювала кілька днів, що припадають на розрахунковий період за основним місцем роботи для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, середньоденна (середньогодинна) заробітна плата (дохід) за місцем роботи за сумісництвом обчислюється шляхом ділення нарахованої у розрахунковому періоді заробітної плати (оподатковуваного доходу), з якої сплачувалися страхові внески за фактично відпрацьовані календарні місяці (відпрацьований час), на кількість робочих днів (годин), а для розрахунку допомоги по вагітності та пологах - на кількість календарних днів за місцем роботи за сумісництвом.

{ Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1332 від 08.12.2009 }

У цьому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються страхові виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (приклад наведено у додатку 1).

{ Абзац пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007 }


Порядок видання довідки про середню заробітну плату (дохід, грошове забезпечення)

{ Назва Розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1332 від 08.12.2009 }

22. Довідка про середню заробітну плату (дохід) видається роботодавцем за вимогою застрахованої особи або робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на підставі платіжних відомостей та інших документів про нараховану заробітну плату (дохід).

{ Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1332 від 08.12.2009 }

Для призначення виплат у разі настання безробіття військовослужбовцям та іншим особам, які отримували грошове забезпечення, довідка про грошове забезпечення видається військовими комісаріатами, де такі особи перебувають на обліку, або військовими частинами та установами, де такі особи проходили службу.

{ Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1332 від 08.12.2009 }

Якщо підприємством, установою, організацією розрахунок середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чи допомоги по вагітності та пологах провадиться автоматизовано, розділ листка непрацездатності "Довідка про заробітну плату" може не заповнюватися, а до листка непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою.

( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006 )

23. Довідка про оподатковуваний дохід добровільно застрахованим особам видається державними податковими органами за місцем проживання зазначених осіб на підставі декларацій, поданих в установленому законодавством порядку.

{ Абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007 }


{ Абзац другий пункту 23 виключено на підставі Постанови КМ № 169 від 20.03.2013 }


Розрахунки середнього доходу зазначеним у цьому пункті особам здійснюють робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

24. ( Абзац перший пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 193 від 22.02.2006 )


Якщо підприємство (установа, організація), на якому працювала особа, ліквідовано, довідка про середню тарифну ставку (посадовий оклад) за відповідною або аналогічною професією (посадою) видається місцевим органом з питань праці та соціального захисту населення, а у разі відсутності в цьому органі таких відомостей - центральним органом виконавчої влади, який координує діяльність галузі, до якої належали ліквідовані підприємство, установа чи організація.

( Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 193 від 22.02.2006 )

25. Довідка про середню заробітну плату (дохід), з якої сплачено страхові внески, для розрахунку страхових виплат складається за формою згідно з додатками 2-6.

{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 949 від 18.07.2007 }

26. Робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування мають право перевіряти обґрунтування видачі довідок про середню заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей шляхом звіряння даних, зазначених у довідках, з відомостями про нараховану заробітну плату на підприємствах, в установах чи організаціях або з базою даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб Пенсійного фонду та базою даних ДПА.

{ Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 949 від 18.07.2007 }

Інформація

Facebook Twitter
RSS
Наші контакти

Контакти

Директор
тел. (0432) 46-63-49


Фінансовий відділ
тел. (0432) 57-31-12


Відділ обслуговування
тел./факс (0432) 46-17-40
тел. (0432) 46-63-49  
  (097) 099-66-85
  (063) 288-54-49
  (066) 513-24-38

e-mail: servise@agrosoft.com.ua

Регіональний представник
(Вінницька область)


ФОП Лебеда Володимир Петрович
тел. (0432) 57-31-12

e-mail: agrosoft@ukr.net
свідоцтво платника ЄП
витяг для платника ЄП
свідоцтво ЄДР

Регіональний представник
(Запорізька, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська обл.)


ФОП Шило Сергій Володимирович
тел. (044) 383-18-72
 моб. (097) 579-27-93,
        (066) 764-33-07,
        (063) 906-41-88,
       ----------------
        (050) 988-63-85,
        (063) 804-98-29,
       (096) 401-53-93

e-mail: agrosoft@email.ua
свідоцтво платника ЄП
свідоцтво ЄДР
витяг з ЄДР *

Агрософт рекомендує

Copyright © 1994-2019 "АгроСофт"


  Завантажено за 0.03 сек.

4,288,163 відвідувачів  
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Aero7v2Theme by kot2007